Mer penger til nødsamband

Publisert Oppdatert

Økt kostnadsramme for nødnettet er vedtatt.

Stortinget har vedtatt å gi regjeringen fullmakt til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av det nye nødnettet med inntil 110 millioner kroner, slik at rammen blir på inntil 1 139 millioner kroner. Vedtaket er i samsvar med innstilling fra transport- og kommunikasjonskomitéen og forslag fra regjeringen i Stortingsproposisjon nr. 83.

I følge proposisjon og vedtak er det behov for å øke kostnadsrammen primært fordi etatene har avdekket behov for å endre spesifikasjoner, særlig til kommunikasjonssentralene til helse og brann. Det er også økt ressursbehov i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til oppfølging av leverandør og økte kostnader til innføring i etatene.

Mulige behov for økt kapasitet i nettet og styrket dekning av spesielle objekter utover det som er spesifisert i kontrakten, og valutakurssvingninger (kontrakten for kommunikasjonssentraler er inngått i euro) er også viktige grunner til å øke kostnadsrammen.