Mer post og gods på bane

Posten sender mer post, pakker og gods med tog og har inngått nye avtaler om godstransport på jernbanen.

Publisert Oppdatert

Posten planlegger å kjøpe godstransport på tog for to milliarder kroner og blir mer miljøvennlig.

Posten-konsernet har gjennomført en konkurranse om godstransport på tog i Norden og inngår nå rammeavtaler med fem aktører. De to største leverandørene er CargoNet AS og Cargolink AS. For å få god dekning av Postens behov og de økonomiske mest gunstige løsningene, vil Posten-konsernet også inngå rammeavtaler med Green Cargo AB, TX Logistik AB og Hector Rail AB.

- Posten har for første gang oppnådd konkurranse om godstransport på jernbanen og fått anledning til å velge mellom flere gode leverandører og konkurransedyktige tilbud, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Mer miljøvennlig

Økt bruk av jernbane er et viktig tiltak for å gjøre Posten mer miljøvennlig. Avtalene gjelder for kommende tre år, samt mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Posten forventer i denne perioden å kjøpe godstransport på tog for ca to milliarder kroner.

- Vi ønsker å sende mer post, pakker og gods med tog. Det er i tråd med våre ambisjoner om å bidra til miljøeffektive løsninger og redusere CO2-utslipp fra virksomheten med 30 prosent innen 2015. Vi vil bidra til et bedre miljø, sier konsernsjefen.

Konkurranse på jernbanesporet

Avtalene skal dekke Posten konsernet sitt behov for godstransporttjenester på tog i Norden, herunder frakt og terminaltjenester fra 1. januar 2011.

CargoNet AS tildeles frakt av vekselbeholdere, sjøcontainere og traller med tilhørende terminaltjenester på alle strekningene, samt at CargoNet vil kjøre et dedikert tog for Bring daglig på strekningen Älmhult-Jönköping-Oslo.

Cargolink AS tildeles frakt av vekselbeholdere, sjøcontainere og traller med tilhørende terminaltjenester på deler av konsernets volum med daglige avganger på strekningene Oslo-Bergen-Oslo og Oslo-Trondheim-Oslo.

Gjennom de siste tre årene har Posten-konsernet kjøpt godstransport på tog fra CargoNet AS for over 1,1 milliarder kroner. Denne avtalen utløper 31.12.2010.