Mer til forskning om samferdsel

Samferdselsdepartementet øker forskningsbudsjettet med ti prosent. Forskning om klimaskadelige utslipp fra transport er et satsingsfelt.

Publisert Oppdatert

- Nye tekniske løsninger og kunnskap om hvordan vi kan organisere samferdselssektoren bedre, er avgjørende for å få til en mer miljøvennlig, sikker og effektiv transport. Derfor øker vi forskningsinnsatsen på Samferdselsdepartementets budsjett med 10 prosent til 263 millioner kroner for 2010, sier statssekretær Erik Lahnstein i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Økningen går særlig til forskingsprosjekter for å redusere klimaskadelige utslippene fra transportsektoren.

- Vi øker bevilgningene til tiltak og prosjekt for å utvikle klimavennlige transportløsninger, blant annet bruk av andre generasjons biodrivstoff og hydrogendrevne biler, sier Lahnstein. Prosjektet Tempo, som gjennomføres av Transportøkonomisk institutt og Cicero, er ett av satsingsområdene. I dette prosjektet tar man blant annet for seg hvilke miljøtiltak innen transportsektoren som er mest effektive.