Mercedes-Benz Econic biogass til renovasjonskjøring i Oslo

RenoNorden får i disse dager levert de 18 første av totalt 35 Mercedes-Benz Econic med biogassdrift fra Bertel O. Steen. Bilene skal benyttes i renovasjonskjøring i Oslo. Oppstarten er i oktober i år for de første bilene i leveransen, mens de resterende skal i gang 1. mai neste år.

Publisert Oppdatert

Totalt får RenoNorden levert 35 Mercedes-Benz Econic med gassmotorer, 26 biler er av typen 2628G, en tre-akslet variant, mens de øvrige 9 er 1828G med to aksler. Bilene skal primært betjene Oslos sydlige deler og sentrum og har en planlagt driftsperiode på 7 år som er kontraktens varighet. Oppdragsgiver er Oslo Kommune Renholdsetaten.

Mercedes-Benz Econic med biogass/naturgass motorer er konstruert for gassdrift og er ikke en konvertert motor som i utgangspunktet er beregnet på en annen type drivstoff. Motorstyringen er elektronisk og sørger for å regulere innsprøytningsmengde automatisk ut fra effektinnholdet i gassen. Dette sikrer et konstant momentuttak og gir 25 - 30% bedre utnyttelse av gassen. CNG og biogass kan fylles om hverandre. Påbyggene er levert av NTM AS og har en kapasitet henholdsvis17,5 og 22,5m3.

Biogass er renset metangass som kan produseres av kloakkslam og biologisk behandling av matavfall. Ved denne fremstillingen er biogass CO2-nøytral og har samtidig et lavere utslipp. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) og Oslo Kommune Vann - og avløpsetaten (VAV) har ansvaret for produksjonen, mens AGA skal levere biogassen i Oslo området og vil sørge for å bygge fyllestasjoner.

"Vi har tro på gassdrift som den raskeste måten å få et redusert partikkelutslipp i bysoner. I tillegg har motorene et lavere støynivå enn tradisjonelle dieselmotorer" - uttaler Nils Roar Erlimo, Salgsdirektør Mercedes-Benz lastebiler.

RenoNorden er en av Skandinavias ledende leverandører av tjenester innen innsamling og transport av husholdningsavfall. I overkant av 1,7 millioner innbyggere i Norge og Sverige får jevnlig besøk av kjøretøyer fra RenoNorden. Totalt har de en bilpark på ca 300 enheter. Selskapet ble stiftet i 2000 og hadde i 2008 en omsetning på 313,8 millioner kroner.