Messekrig i 2011?

TRANSPORTmessa på Gardermoen i juni, mens NLF satser på en messe tre måneder etter.

Messe, publikum

Messe, publikum

Publisert Oppdatert

NLF meldte nylig at de vil arrangere transportmesse på Lillestrøm i 2011. Som kjent ble årets messe på Lillestrøm innstilt, mens de med neste års forsøk tilbyr transportfolket messe nummer to i 2011.

Som tidligere annonsert arrangerer nemlig Hjemmet Mortensen Fagmedia AS, som er utgiver av blant annet TransportMagasinet, sin årlige messe TRANSPORTmessa på Gardermoen i juni. NLFs messe på Norges Varemesse går av stabelen i september.

Med tanke på utstillerne og kostnadsaspektet ved å møte sitt publikum på en messe, setter vi et spørsmålstegn ved om det er rom for to store nasjonale transportmesser med tre måneders mellomrom, her i lille Norge. Dessuten lurer vi på om et langveisfarende publikum synes det er verdt å ta turen til Oslo-området to ganger samme år. Vi har tatt en prat med sentrale personer rundt dette.

NLF

Norges Lastebileier Forbund (NLF) er de som står bak transportmessa på Lillestrøm. Vi har snakket med administrerende direktør Olav Slaatsveen i NLF.

-Dere er selvsagt kjent med at det blir messe på Gardermoen neste år. Har dere vært i kontakt med andre deler av bransjen enn chassisleverandørene, for eksempel påbyggerne, før dere besluttet å arrangere messe på Lillestrøm?

-Avtalen er skrevet ganske nylig, og i første omgang har vi snakket med lastebilimportørene, men påbyggerne står for tur snart.

-Hva tenker NLF sentralt om at det nå er en messe på Gardermoen der deres egne medlemmer kan oppleve transportrelatert utstyr hvert år?

-Vi konstaterer at det ser ut til å bli to transportutstillinger til året. Utover det vil jeg bare si at NLF har en lang tradisjon når det gjelder slike messer. Vi startet i 1982 på Bjerkebanen, deretter har det vært Hellerudsletta og Sjølyst, før det ble Norges Varemesse på Lillestrøm. Vi har en avtale med Varemessa om å holde en messe hvert tredje år, men årets messe ble utsatt på grunn av finanskrisen.

-Regner dere med at påbyggere og utstyrsleverandører automatisk følger med til Varemessa fordi lastebilimportørene er der?

-Vi har besluttet at vi skal arrangere messa og satser på å få en stor messe der alle er med, også påbyggerne. Når det gjelder tidspunktet er det valgt i samråd med bilimportørene, avslutter Olav Slaatsveen i NLF.

Lastebilimportørene

Vi har stilt Bård Stenberg, leder for TVG (TungVogn Gruppen) hos Bilimportørenes Landsforening, noen spørsmål.

- Så vidt vi forstod var årsaken til at Lillestrøm-messa ble avlyst i år, et nei fra fabrikkene deres vedr. økonomisk støtte til en kostbar Lillestrøm messe. Har dere ved et offentliggjort ja til Lillestrøm 2011 fått "go" fra fabrikkene?

-Det er et ønske fra den norske organisasjonen om å vise seg frem, det har nå gått fire år siden siste innendørs messe og fabrikkene føler det er bedre tider og har nå gitt tommelen opp. Dette som følge av bedre markedsforventninger enn de som lå til grunn i sist gang.

- Hva tenker dere om alle påbyggerne og utstyrsleverandørene som utgjør den store massen utstillere, som ikke nyter godt av fabrikkstøtter, men må ta hele regningen selv?

-Vi har ikke snakket med påbyggerforeningen om dette ennå, men har et håp om at Lillestrøm blir attraktivt for alle. Vi vet ikke noe om priser for utstillere ennå.

- Kjenner dere til påbyggerbransjens dårlige økonomiske situasjon om dagen?

-Ja, den er tøff, det har vært vanskelige tider og ordreinngangen har vært dårligere. Mange sliter og vi skjønner godt at de er opptatt av kostnader. Jeg er imponert over at de har klart seg såpass bra i disse tidene.

- Forstår dere påbyggerne som med tydelighet har signalisert at de ønsker seg kun Gardermoen, hvor de selv er representert i arrangementskomitéen og dermed er sjefer i sin egen messe?

- Jo da vi kan forstå det, men de må fatte valgene de synes er best selv.

- I det norske markedet, er ikke en lastebilramme nesten verdiløs uten påbygg og henger, og dermed påbyggerne like viktig som dere selv?

- Jo, i det norske markedet er det jo svært viktig med påbyggerne. Her selges det stort sett bare komplette biler, ingen bil er komplett uten at den har fått et påbygg av et eller annet slag.

- Åpner dere en messe på Lillestrøm med bare lastebilchassiser, hvis påbyggerne kun velger å holde seg til Gardermoen?

- Vet ikke, dette er det Norges Varemesse, NLF og Transportbedriftenes Landsforening som håndterer. Det er disse som utgjør arrangøren, men jeg vil tro de gjør det meste for at den skal blir attraktiv for alle. Vi har bestemt at vi kommer til Lillestrøm og har avtalt arealet vi trenger, det er så langt vi er kommet i den saken.

- Mener lastebilimportørene det er rom for to store nasjonale transportmesser i Norge, samme år?

- Nei, det norske markedet er relativt lite og vi skulle nok primært samlet oss rundt en messe. Det er for tungt for bransjen å stille ut på to messer det samme året.

- Elmia er jo Nordens mekka hva transportmesser angår, og utendørs uten at noen mener det er negativt. Er ikke svenskenes måte å møte sitt publikum på god nok for de som selger lastebiler i Norge?

- Ja, det er jo et litt ledende spørsmål, men vi mener den norske lastebilbransjen fortjener å bli vist frem på best mulig måte. Dermed vil vi bruke det beste messetilbudet som er tilgjengelig for å oppnå det beste inntrykket. For det generelle publikum vil vi at bransjen vises frem på en så profesjonell måte som mulig, for å oppnå best mulig inntrykk. Rikspressen gir ofte et negativt inntrykk av bransjen i forhold til hva den fortjener, en innendørs messe gir et mer profesjonelt inntrykk og der har man heller ikke noen risiko med været. Elmia messen hadde nok også mistet litt av sin styrke ved tre dagers regn, avslutter Bård Stenberg.

Utstillerkomitéen

-Dag Nordvik, du er formann i utstillerkomitéen for TRANSPORTmessa på Gardermoen. Hva er dine tanker rundt NLFs planlagte messe på Lillestrøm neste år?

-Jeg mener at to messer samme år er feil og synes det er synd at de store chassisleverandørene, sammen med NLF og Norges Varemesse, legger lista for slike utstillinger. Påbyggerne blir aldri hørt i slike sammenhenger. Påbyggergruppa i Norge består av ca. 30 medlemmer som sysselsetter over 1000 personer, så vi er store, sier Nordvik, som poengterer at han her ikke uttaler seg på vegne av påbyggergruppen.

-Er det bra nok å møte publikum utendørs, eller ønsker dere å stå innendørs?

- Det er ikke hensiktsmessig for oss å stå under tak. Husk at vi viser fram mye stort utstyr som komplette kjøretøy, semitrailere og ferdigbygde lastebiler. Uansett om det er Gardermoen eller Lillestrøm - vi står ute okke som.

-I år var det dårlig vær på samtlige utstillinger i Norden. Skremmer dette folk bort?

-Det tror jeg ikke har noen betydning. De som er genuint interessert i lastebiler og transportutstyr snakker ikke om dårlig vær, bare dårlige klær. Det er det dedikerte publikummet som er viktig.

-Hva er årsaken til at de fleste utstillerne har meldt seg på for tre år på Gardermoen?

- De ser at dette er fornuftig økonomi.

-Tror du publikum vil oppsøke to transportmesser samme år i Norge?

- Nei, det gjør de ikke. I år har jeg deltatt på messene på Gardermoen, i Danmark og på Elmia i Sverige. På årets Elmia var det forsvinnende lite norske publikummere mot hva det bruker å være. Jeg er sikker på at årsaken er at de allerede hadde vært på messa på Gardermoen, avslutter Dag Nordvik, som også er daglig leder for SKAB Norge.

Messeansvarlig

Bjørn Magnussen er arrangementsansvarlig for TRANSPORTmessa på Gardermoen. Hva mener han om situasjonen neste år der det ligger an til to transportmesser?

-Utstillerne på Gardermoen har tillit til at vi arrangerer denne messa for å forene tilbydere og kjøpere av transportmateriell, uten å forsøke å klatre inn i lommeboka deres. De aller fleste utstillerne er allerede påmeldt for neste år, så får andre forsøke å gjette om utstillerne våre har økonomi eller ikke til en messe nummer to i 2011. Jeg vil også poengtere at det er like sikkert at det blir messe på Gardermoen neste år, som at vi skal by på ti nye utgaver av TransportMagasinet neste år, kommenterer Bjørn Magnussen i Hjemmet Mortensen Fagmedia AS.