Mesta er blitt et konsern

Fra og med 1. september er Mesta etablert som et konsern med åtte datterselskaper.Konstituert adm. direktør er Kristian E. Just

Publisert Oppdatert

Konsernetableringen fører til tydeligere resultatansvar og større forretningsmessig frihet for datterselskapene, heter det i en pressemelding fra selskapet.

En viktig grunn for konsernetableringen har vært at datterselskapene skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser.

- Foruten krav til og fokus på lønnsomhet, skal konsernets ledelse tenke industrielt og langsiktig. Datterselskapene skal på sin side drive sine virksomheter på forretningsmessig og kommersielt grunnlag, sier konstituert adm. direktør Kristian E. Just. Han understreker at datterselskapene derfor har den nødvendige friheten til å kunne organisere og utvikle seg optimalt for å nå sine mål.

De administrerende direktørene skal selvfølgelig lede sine selskaper i samsvar med lovbestemmelser, vedtekter og beslutninger som blir fattet i styret eller generalforsamlingen.

Morselskapet (konsernet) skal sørge for at det blir etablert velfungerende styrer i datterselskapene, igangsette utviklingsprosjekter ved behov og gi føringer i forhold til hvilken retning Mesta skal bevege seg i. Konsernstaben (støttetjenestene) skal støtte konsernsjefen og datterselskapene.