Milepæl i sikkerhetsutviklingen – går fra passiv til aktiv sikkerhet

Volvo Trucks har lenge vært industrileder innen passiv sikkerhet. Allerede i 1959 introduserte Volvo trepunkts sikkerhetsbelte - en oppfinnelse som brukes av bilprodusenter over hele verden og har reddet flere liv i trafikken enn noen annen teknisk funksjon.

Volvos egen havarikommisjon har gjennom studier av virkelige ulykker skaffet seg stadig bedre underlag for forbedringer på sikkerhetssiden.
Lennart Svenson, bak til høyre, ledet i mange år Volvos sikkerhetsarbeide.

Volvos egen havarikommisjon har gjennom studier av virkelige ulykker skaffet seg stadig bedre underlag for forbedringer på sikkerhetssiden. Lennart Svenson, bak til høyre, ledet i mange år Volvos sikkerhetsarbeide. Foto: Foto: Volvo Truck Corporation. All rights reserved.

Publisert Oppdatert

- Den skadereduserende effekten av bilbeltet er vanskelig å slå sammenlignet med andre sikkerhetsanordninger, men det gjenstår fortsatt arbeid: å få alle lastebilsjåfører til å bruke det, sier Lennart Svenson, tidligere leder for Volvo Truck Accident Research Team hos Volvo Truck Corporation.

Et annet godt eksempel på passiv sikkerhet er en struktur på førerhuset som gir nok overlevelsesplass etter en ulykke. Volvo Truck Corporation introduserte pendel-testede førerhus i 1960.

Andre milepæler som skiller seg ut i utviklingen av passive sikkerhetssystemer er energiabsorberende ratt og underkjøringsbeskyttelse foran, som hindrer en personbil å ende opp under lastebilen ved en frontkollisjon.

Lastebilsikkerhet ble intensivert i 1970 da Volvo Truck Corporation ga ut de første eksterne rapporter basert på undersøkelse av ulykker. Som en følge av forskning på ulykker, ble det gjort forsterkninger i dørene og laget energiabsorberende instrument- panel.

Aktiv sikkerhet, som forebygger ulykker, var i mange år synonymt med bremsing av effektivitet. Fokus på styring og oppførsel på veien ble lagt til. På slutten av 1990-tallet, ble et system med det formål å hjelpe føreren innført. I det siste har det vært mer fokus på å avdekke og reagere på farer sjåføren kan gå glipp av. Grensesnittet mellom menneske og maskin blir mer og mer viktig.

- Det er bortkastet å lage et teknisk perfekt kjøretøy hvis det ikke er tilpasset mennesker og trafikkmiljø, avslutter Lennart Svenson.