Miljøvennlig transport upopulært

Det er prisen som avgjør. Mange speditører tilbyr miljøvennlige transportløsninger, men kjøperne velger oftest billigste løsning.

Publisert Oppdatert

Tilbudet om miljøvennlige transportløsninger er større enn etterspørselen. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav til transportørene sine. Når slike krav stilles er det som oftest at transportene skal foregå med jernbane eller skip, og dette er også de miljøvennlige løsningene som hyppigst tilbys fra speditørene.

Diskusjonen om det i realiteten er så mye mer miljøvennlig enn lastebiltransport skal vi ikke ta her.

Det er de største transportkjøperne som leder an i miljøarbeidet, og de har særlig fokus på de lengste transportene. Samlet sett framgår det av undersøkelsen at omkring 5 prosent av transportoppdragene i 2007 hadde krav om å benytte grønne transportløsninger.