Milliard-tap hos AB Volvo

Volvo-konsernet har sett en tilbakegang i omsetningen på 32 prosent i 2.kvartal.

Volvo

Volvo

Publisert Oppdatert

Resultatet ble et underskudd i samme periode på i underkant av SEK 7 milliarder. I samme periode i fjor kune de bokføre et tilsvarende overskudd.

I årets første seks måneder kunne AB Volvo (lastebiler, busser og entreprenørmaskiner) konstatere et underskudd på i alt SEK 11.411 millioner. Dette kan sees mot et overskudd i samme periode i 2008 på SEK 12.905 millioner, en differanse på over SEK 24 milliarder.

Omsetningen hos AB Volvo falt fra SEK 80.307 millioner kroner i 2. kvartal siste år ('08) til SEK 53.959 millioner 2. kvartal i år, en minus på 32 procent. Sett over årets første seks måneder er omsetningen gått tilbake fra SEK 156.868 millioner i 2008 til SEK 110.080 millioner i første halvdel av 2009, et fall på 29 prosent.

Les også:

Betydelige tap for Scania

AB Volvo viser til at resultatet påvirkes negativt av blandt annet større avsetninger til fremtidige tap, nedskrivning av lager og omkostninger knyttet til personalnedskjæringer.

Konsernets likviditet er gått opp til SEK 63,5 milliarder, 32,5 milliarder er likvide middler og 31,0 er uutnyttede kreditter.