Millioner til transportforskning

Publisert Oppdatert

Danske Det Stratægiske Forsikningsråd har besluttet å fordele en rekke millioner kroner til ulike institusjoner og firmaer som ønsker å drive forskning på transport.

Disse har blitt tilgodesett med midler:

13,2 millioner til prosjektet "Usikkerhet i vurdering av transportprosjekter" i regi av DTU Transport.

16,7 millioner til prosjektet "Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen - Bidrag til klimaforandringer" DTU Transport.

3,0 mill til Noria-net, et felles nordisk transportforskningsprosjekt som ser på logistikk og godstransport.

- Transportsektoren står foran en rekke utfordringer i de kommende år, der det på den ene siden forventes sterk vekst og på den andre siden stilles voksende krav om reduksjon av transportsektorens klima- og miljøbelastning, sa den danske transportminister Lars Barfoed ved tildelingen.