Millionkontrakt til Målselv Maskin & Transport

Publisert Oppdatert

Målselv Maskin & Transport har inngått millionkontrakt med Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Målselv Maskin & Transport AS om infrastrukturarbeider i forbindelse med nytt forsyningspunkt for Setermoen leir.

Kontrakten har en verdi på om lag 18 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Arbeidet starter allerede denne sommer, og vil pågå til høsten 2010.

Forsyningspunktet skal utgjøre en sentral del av inn- og utkjøringen for avdelingene når de skal ut av Setermoen leir for å øve. I dette området skal alle typer kjøretøy blant annet fylle drivstoff, levere avfall, lastes på eller av tungtransporter og vaskes.

Oppdraget til Målselv Maskin & Transport AS omfatter blant annet å etablere veier, lasteramper og gatelys.

Totalt skal entreprenørfirmaet steinlegge tilsammen 11 000 kvadratmeter veier og plasser for forsyningspunktet.

- Steinleggingen er avgjørende for å sikre et slitesterkt underlag. Her kommer til å bli mye trafikk av både stridsvogner og andre tunge kjøretøyer, sier senior prosjektleder Torfinn Nilssen i Forsvarsbygg.