Mindre futt i havnene

Transporten av gods til og fra de største norske havnene ble redusert med 5,7 millioner tonn, eller 13 prosent, fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009. Transporten av våt bulk økte, mens transporten av tørr bulk hadde en nedgang.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Publisert Oppdatert

I alt ble det fraktet 38,4 millioner tonn gods i 2. kvartal 2009. Av dette gikk 23,9 millioner tonn eller 62 prosent som utenriks gods. Våt bulk var den største lastetypen i 2. kvartal 2009, med 21,7 millioner tonn. Dette tilsvarer 56 prosent av alt gods i havnene. Bergen og Omland Havnevesen og Tønsberg Havnevesen hadde en økning i transporten av våt bulk på henholdsvis på 675 000 og 411 000 tonn. Fra 2. kvartal 2008 til samme periode i 2009 økte den totale mengde våt bulk med 56 500 tonn.

Nedgang i transport av tørr bulk

Det ble transportert 11,3 millioner tonn tørr bulk i 2. kvartal 2009, en nedgang på 3,7 millioner tonn, eller 25 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2008. Tørr bulk var den nest største lastetypen og utgjorde 29 prosent av den totale godsmengden. Narvik havn var den største tørr bulk-havnen. Der ble transporten redusert med 1 million tonn eller 29 prosent.

Færre containere

I løpet av 2. kvartal 2009 ble det transportert 141 500 TEU-containere med og uten gods. Dette var 24 800, eller 15 prosent, færre enn i 2. kvartal 2008. Godsmengden i TEU-containere var på 1,1 million tonn, en nedgang på 17 prosent. Oslo var den største containerhavna, med 31 800 containere, noe som er 3 500 færre enn i 2. kvartal 2008.