Mobbet av media

Yrkestrafikkforbundet har de siste dagene fått flere reaksjoner fra tungbilsjåfører som føler de blir hengt ut på grunn av at de tilhører en spesiell yrkesgruppe. Bakgrunnen for henvendelsene var et oppslag på morgennyhetene til NRK der det blir hevdet at tungbilsjåfører er verstinger i dødsulykkene på våre veier.

Vi ønsker ikke å underslå at også tungbilsjåfører gjør feil. Det kvalifiserer derimot ikke til å bli stemplet som verstinger, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

Vi ønsker ikke å underslå at også tungbilsjåfører gjør feil. Det kvalifiserer derimot ikke til å bli stemplet som verstinger, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

Publisert Oppdatert
Dette ble nevnt i en sak om vegvesenets nye varmekamera for sjekk av bremser.   - Jeg forstår at de føler seg mobbet av media, forteller forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Men ulykkene må vi uansett ta på største alvor. Møteulykker er verstingene i trafikken. De siste årene har mer enn 40 prosent av dødsulykkene her i landet kommet som følge av front mot front ulykker. En undersøkelse utført i sju land der 624 ulykker hvor vogntogsjåfører har vært involvert ble grundig undersøkt. Norge var ikke med i undersøkelsen, men vi mener likevel at undersøkelsen er interessant også her. - Været var årsak i 4,4 prosent av tilfellene, veiforhold var hovedårsaken i 5,5 prosent, tekniske forhold rundt 4 prosent, mens menneskelig svikt var hovedårsak i 85,2 prosent av forholdene. I 25 prosent av de undersøkte tilfellene hvor det var menneskelig svikt var det vogntogsjåføren som hadde skylda. Ifølge TØI stemmer disse tallene godt med norske undersøkelser. - Mange bilister kan derimot takke snarrådige tungbilsjåfører for livet. I Norge er fire av ti møteulykker mellom tung bil og personbil. I hele 70 prosent av disse ulykkene er det den lille bilen som har kommet over i feil kjørebane. Noen eksempler på det er samlet på www.sikkertrafikk.no/Moteulykker.htm Men vi ønsker ikke å underslå at også tungbilsjåfører gjør feil. Det kvalifiserer derimot ikke til å bli stemplet som verstinger. - Vi har et riksveinett med et forfall som det vil koste utallige milliarder å få skikk på. Tilsvarende vil det koste milliarder å få i stand fylkesveinettet. Dette forteller mye. Våre sjåfører har en farlig arbeidsplass. Og veien som arbeidsplass er det ingen som vil påta seg ansvar for. - Smale, farlige veier som er dårlig merka og dårlig brøytet og strødd om vinteren. Det er realiteten våre medlemmer møter hver dag, avslutter forbundslederen.
- Jeg forstår at sjåførene føler seg mobbet av media, forteller forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

- Jeg forstår at sjåførene føler seg mobbet av media, forteller forbundsleder i YTF, Svein Furøy.