Moderne Transportprisen

EINAR OLSEN (55) er tildelt ”Moderne Transportprisen” for 2009.

Publisert Oppdatert
Juryens begrunnelse er; - Vinneren har satt intemodalitet i system. Han har forstått at havnens rolle er viktig, men at han er avhengig av å spille på lag med aktørene i næringen og tilrettelegge infrastrukturen for å bli effektiv. Han har vært nyskapende, og Drammen havn har på mange måter fått en ny og forsterket rolle med Einar Olsen som leder.