Modulvogntog - prøveordningen urettferdig

Både Norges Lastebileier-Forbund - NLF og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening LTL går nå ut og krever utvidelse og nærmere definisjon av prøveordningen med modulvogntog i Norge som ble innledet i fjor sommer.

Publisert Oppdatert

Organisasjonene ber Vegdirektoratet vurdere en geografisk utvidelse av ordningen. NLF skriver i et brev til direktoratet at de opplever de aktuelle prøvestrekningene så vidt begrensede og gode at det ikke er noen egentlig prøveordning, og at det oppstår tilfeldig konkurransevridning mellom forskjellige terminaler og transportbrukere. Etter snart ett års prøveordning ønsker NLF å påpeke forhold som oppfattes som konkurransevridene og uheldige i forhold til effekten av ordningen.

Det er også uklart hvor det egentlig er lov å kjøre med vogntog på 25,25 meter, mener NLF. Det observeres mange vogntog utenfor det tillatte veinettet - spesielt utenlandske påpekes det.