”Moro å legge fram slike budsjett”

Det er moro for en samferdselsminister å legge fram slike budsjett, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

Liv signe Navarsete

Liv signe Navarsete

Publisert Oppdatert

Liv Signe Navarsete (Sp) hadde valgt CargoNets godsterminal på Alnabru som åsted for samferdselsdepartementets pressekonferanse. I høstsola på terminalen strålte statsråden over det hun mener er en historisk satsing på vei og jernbane fra den rødgrønne regjeringens side.

Med et samlet budsjettforslag på 27 milliarder kroner betyr neste års samferdselsbudsjett en vekst på 21 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2009. - Det er et stort løft videre for norsk samferdsel, sier Navarsete, som fremhever at samferdselsbudsjettet er økt med ni milliarder kroner eller 46,3 prosent siden regjeringsskiftet i 2005. - Jeg er veldig fornøyd med at vi er på nivå med Nasjonal Transportplan (NTP) på noen områder og nær NTP på andre områder, sier Navarsete.

Både vei og bane får solide påplusninger i 2010. Men det er kanskje jernbanesatsingen som veier aller tyngst for regjeringen. Siden 2005 har jernbanebudsjettene blitt økt med 192 prosent. I 2010 vil det gå drøyt 10 milliarder kroner til jernbaneformål. Det er en økning på 1,34 milliarder eller 15 prosent fra 2009. - Vi overtok i 2005 et jernbanessystem som definitivt ikke var i A-klassen. Her er det mange strekninger som trenger rehabilitering, sier Liv Signe Navarsete.

Men det går tregt å bygge ut kapasiteten på bane og det er først i 2012 statsråden regner med at det store omslaget kommer på jernbanesiden. - For 2010 er bedre driftsstabilitet målet. I 2011 satser vi på første byggetrinn på godsterminalen på Alnabru - selve navet i godsfremføringen på bane her til lands. I nærtrafikken rundt Oslo og i InterCity-trafikken vil det ennå gå en tid før folk får merke de store forskjellene. - I 2012 vil utbyggingene fra Oslo og vestover være ferdige og da er vi også kommet godt i gang med planlegging av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, sier Navarsete. Planleggingsmidler er satt av til dette prosjektet også i 2010.

På veisiden er det foreslått en økning på drøyt 14 milliarder kroner - 23 prosent mer enn i saldert budsjett. I denne summen er det også tatt høyde for at en stor del av riksveinettet fra og med nyttår blir overført til fylkeskommunene.

Det er budsjettert med 5,6 milliarder kroner til riksveiinvesteringer, en økning op 29 prosent fra saldert budsjett 2009. Tar man med bevilgninger til rassikring på 850 millioner kroner, øker bevilgningene til investeringer med 34,3 prosent. 500 millioner kroner av disse midlene skal gå til fylkesveinettet.

Her er listen over store riksveiprosjekt (over 100 mill. kroner) der det er foreslått midler til prosjektering, forberedende arbeid og anleggsstart i 2010:

¿ E18 Sydhavna (i Oslo)

¿ E18 Melleby - Momarken (Østfold)

¿ Rv2 Kongsvinger - Slomarka (Hedmark)

¿ E18 Gulli - Langåker (Vestfold)

¿ E39 Svegatjørn - Rådal (Hordaland)

¿ E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo (Oppland)

¿ E6 Senterveien - Tonstad (Sør-Trøndelag)

¿ E39 Lavik ferjekai (Sogn og Fjordane)

¿ Rv3 Åsta bru med tilknytningsveier (Hedmark)

¿ E6 Harran - Nes bru (Nord-Trøndelag)

I tillegg kommer rassikringsprosjektene på Rv 70 Oppdølstranda (Møre og Romsdal) og Rv 80 Løding - Vikan (Nordland).

Les også: Hit går vei-kronene