Moss- Horten skal utgreies

Samferdselsministeren har instruert Vegdirektoratet om å finne ut hva som er beste måten for en fast forbindelse over Oslofjorden.

Moss-Horten fast forbindelse konseptutredning bru tunnel

Moss-Horten fast forbindelse konseptutredning bru tunnel

Publisert Oppdatert

- I første rekke er dette en såkalt konseptvalg- utgreiing, sier ministeren.

Det betyr at Vegdirektoratet har fått nokså bredt mandat til å vurdere hvilke løsninger som er aktuelle.

Statsekretær Eirik Lahnstein poengterer ovenfor tungt.no at det er tidlig i prosessen.

- Hvorfor er det ikke gitt sterkere signaler om alternativene. Dere prater tog, hva med alternativene bru/tunell?

- Dette er i første rekke ment som en tidlig start, og det kommer mange beslutningsprosesser underveis. Nå skal vegyndighetene ta stilling til ulike forslag, noen er jo allerede nevnt av deg, og så vil ulike aktører bli trukket inn i prosesen.

- Vi har jo allerede fått signaler når det gjelder kostnader. Ender det opp med billigste løsningen: en tunnell til 5 milliarder?

- Det skal jeg ikke ta stilling til nå. Vi kan ha våre favorittløsninger, men dette skal diskuteres så bredt som mulig, og med så god kvalitet på arbeidet som det er teknisk mulig å få til.

- Tidsaspektet?

- Det er jo helt umulig å si når vi eventuelt kan kjøre tørrskodd over Oslofjorden. Nå sal konsekvensutredningen sluttføres, og det siste leddet i den er en onfattende kvalitetssikring. Dette leddet skal tas opp i forbindelse med rulleringen av NTP for 2014- 2023.

Lokale politikere er udelt positive

Per Kristian Skulberg (Sp) sier til Moss Avis at han tror utredningen vil bety begynnelsen på slutten for fergetrafikken i Moss.

Han sto frem i Moss Avis 22. mai og krevde at samferdselsdepartementet må gripe inn og sørge for at det blir laget en utredning om alternativer til fergesamband mellom Moss og Horten.

- Utredningen vil ta for seg de tre valgene vi står overfor når det gjelder den fremtidige forbindelsen mellom Østfold og Vestfold: Bro, tunnel eller flytting av fergeleiet, sier Skulberg.

- Og hvilken av de tre løsningene heller du mest til i dag?

- Det er det umulig å svare på nå. Uansett hvilken løsning vi velger, vil den koste mange milliarder kroner. Vi har ikke råd til å gjøre feil i så dyre prosjekter. Derfor er vi helt avhengige av å få utredet alle alternativene med konsekvenser før vi kan bestemme oss, svarer Skulberg.

- Men du har selv påpekt av Moss holder på å kveles av fergetrafikken. Er det ikke da lenge å vente helt til 2014 på en slik utredning?

- Ekspertene må få tid til å lage en utredning som tar for seg alle sider ved de ulike alternativene. Blant annet vil det være tidkrevende å få kartlagt de geologiske forholdene mellom Østfold og Vestfold for å få svar på om det er mulig å bygge en tunnel der, og i så fall til hvilken pris, svarer han.