Mot lysere tider for TNT

Til tross for et usikkert økonomisk klima har transportselskapet TNT registrert en forbedring i omsetning i 2010. Selskapet nærmer seg nå de samme nivåene som før finanskrisen.

Publisert Oppdatert

TNT kan vise til sterke resultater i tråd med de satte målene for 2010. Selskapet rapporterer om et samlet underliggende resultat på 897 millioner Euro, mot 870 millioner i 2009. Administrerende direktør for TNT Norge, Terje Ragnem, sier resultatene kan være er et godt signal for fremtiden, men at det også vitner om fortsatt kostnadsfokus.

? Resultatene for 2010 har fulgt de generelle trendene vi registrerte i begynnelsen av året. Sett i lys av den globale økonomiske situasjonen er resultatene gode, og viser en oppgang fra tidligere. Men selv om dette peker på en gradvis forbedring av markedet, er ringvirkningene etter finanskrisen ennå ikke over. Det er derfor viktig å beholde ambisiøse mål for kostnads- og kontantstrøm også i fremtiden, sier Ragnem.

I desember 2010 ble det annonsert at TNTs to divisjoner, TNT Mail og TNT Express, vil fisjonere og operere som to separate selskaper. Som følge av endringene, vil TNT Express satse sterkere på nye vekstmuligheter i Europa, og vil fortsette sin rolle som en av de ledende aktørene innen ekspresstjenester for interkontinental ekspressfrakt i Kina, Sør-Amerika og India.

? Separasjonen vil legge til rette for TNT Express' planlagte ekspansjon i Europa, og videre satsing inn i nye markeder i fremtiden, sier Ragnem.