Motorveistog demonsteres for første gang

Det er det EU-finansierte SARTRE-prosjektet som nå har gjennomført de første prøvene på Volvos prøvebaner utenfor Gøteborg.

Publisert Oppdatert