Motorveistog demonstreres for første gang

Det er det EU-finansierte SARTRE-prosjektet som nå har gjennomført de første prøvene på Volvos prøvebaner utenfor Gøteborg.

Publisert Oppdatert

Motorveistog er, i denne sammenheng, en kolonne av kjøretøy med en yrkessjåfør i et lederkjøretøy tett fulgt av flere andre kjøretøyer. Hvert kjøretøy måler avstand, hastighet og retning og justerer seg selv etter kjøretøyet foran. Samtlige biler er frikoblet fra hverandre og kan forlate karavenen når tid som helst, opplyser Volvo i en pressemelding om saken.

Mens de er i kolonnen kan førerne slappe av og gjøre nær sagt hva som helst mens bilene fortsetter mot bestemmelsesstedet.

- SARTRE er et spennende prosjekt med mulighet for å spare drivstoff og forbedre trafikksikkerheten i fremtiden, forteller Carls Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Lastvagnar.

I testene som nå altså har foregått, inngikk en lastebil som lederbil og en personbil som "følgebil".

Dette er første gang utviklingsteamene prøver denne teknologien live utenfor simulatorene.

Skal være sikrere og mer bekvemt

Hensikten med slike karavaner, eller motorveistog, er å forbedre flere saker. I første rekke trafikksikkerhet, ettersom det reduserer betydningen av den menneskelige faktoren, som alene forårsaker minst 80% av alle trafikkulykker.

Dernest ønsker man å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippene med opp mot 20%.

Tilslutt vil det være mer bekvemt for sjåførene som kan frigjøre tid til andre ting enn kjøring.

Ettersom kjøretøyene ferdes i høy hastighet med små luker mellom seg, skal det også bidra til mindre kødannelse, heter det i pressemeldingen.

Ikke småtterier, med andre ord.

Utviklingen av teknikken har kommet langt, og man forventer at systemet trolig kan benyttes innen få år.

Noe som derimot kan ta lang tid, er å få aksept fra almenheten, samt få igjenom de nødvendige lovendringene som må til i 25 EU-land.