Motstand mot økt liberalisering av kabotasjereglene

- Dagens kabotasjesystem gir ikke en rettferdig konkurransesituasjon.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Publisert Oppdatert

Det franske lastebileierforbundet, FNTR og den Nordiske lastebileierorganisasjonen, Nordic Logistics Organisation - NLA, gjør nå felles framstøt overfor EU for å bremse liberaliseringen av tredjelandstransporter i EØS-området. Bak NLA står Sverige Åkeriföretag, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Dansk Transport og logistikk, et samarbeidet som ble formalisert den 18. januar i fjor.

Franskmennene og deres nordiske yrkeskolleger mener at dagens kabotasjesystem ikke gir en rettferdig konkurransesituasjon, først og fremst fordi arbeidstakernes rettigheter og skattebelastningen på dette området varierer så mye innen EØS-området.