Myggstukket sjåfør får ikke erstatning

Sjåføren var på vei gjennom Belgia i retning Norge med returlast fra Antwerpen da han ble stukket av en mygg 30. juli 2004. Vinduet var åpent, og myggen stakk sjåførens høyre arm.

mygg insekt

mygg insekt

Publisert Oppdatert

Etter at han hadde losset i Oslo la han seg til å sove i bilen og våknet ikke før et døgn etterpå. Han ble kjørt til Rikshospitalet via legevakten. Det ble der påvist streptokokk A-infeksjon og nyresvikt.

Mannen har siden dette hatt kroniske plager som nedsatt kraft i høyre arm og fot. Sensibiliteten i armen er dessuten nedsatt, i tillegg til at han fryser lett. Han ble også operert på grunn av mistanke om bløtdelsinfeksjon.

Ved Sørreisa trygdekontor ble mannen tilkjent yrkesskadeerstatning, men mannens arbeidsgiver manglet lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikringsforeningen nektet å godkjenne kravet da de mente at det ikke var en arbeidsskade, og fikk medhold i Tingretten. Saken gikk dermed videre til Lagmannsretten, og tilslutt altså Høyesterett.

Nå har høyesterett funnet at mannens skade ikke er en arbeidsskade. Til tross for at mannen ble påført myggbittet i arbeidstiden. Et myggbitt er ikke en skade man kan regne med å bli påført som sjåfør.

Høyesterett viser til at et myggstikk er lite ulykkespreget. Verken stikket eller smitten hadde forbindelse til sjåførens jobbsituasjon på noen annen måte enn at det skjedde i arbeidstiden. Myggstikk og smitte kan skje hvor som helst og når som helst, både på jobb og fritid, påpeker retten.

I dommen kan man lese at hadde mannen vært ansatt på et sted hvor han kunne regne med å bli smittet av streptokokker eller liknende smitte, som for eksempel et sykehus, så kunne han ha blitt tilkjent yrkesskadeerstatning.