Svinesund kontrollstasjon:

Nå blir det døgnbemanning på grensa!

I løpet av dette året skal døgnbemanningen på Svinesund kontrollstasjon være på plass.

Bare en brøkdel av de 2500 tunge kjøretøyene som kommer inn til Norge over Svinesund kontrolleres. Men nå ligger det an til døgnbemanning på Norges viktigste grenseovergang.

Bare en brøkdel av de 2500 tunge kjøretøyene som kommer inn til Norge over Svinesund kontrolleres. Men nå ligger det an til døgnbemanning på Norges viktigste grenseovergang.

Publisert Oppdatert
-Vi vil til livs at sjåførene venter til Vegvesenet har gått hjem før de passerer. Dette vil gi økt kontrollaktivitet, spesielt fra svenskegrensa og inn mot Oslo, forteller Ronny Lindesteg, faggruppeleder for utekontrollen på Svinesund.

-Vi vil til livs at sjåførene venter til Vegvesenet har gått hjem før de passerer. Dette vil gi økt kontrollaktivitet, spesielt fra svenskegrensa og inn mot Oslo, forteller Ronny Lindesteg, faggruppeleder for utekontrollen på Svinesund.

Vi vil til livs at sjåførene venter til Vegvesenet har gått hjem før de passerer.
Ronny Lindesteg, Statens vegvesen

Allerede i 2013 påpekte vi i TransportMagasinet den mangelfulle grensekontrollen ved Norges største grenseovergang. Med en åpningstid fra 9 til 15.30 skiltet på døra, var det bare å vente på tollstasjonen til Statens vegvesens folk gikk hjem for dagen. Deretter var det fritt fram for grensepassering med trafikkfarlige vogntog. Saken den gang fikk stor medieoppmerksomhet, etter at vi kunne fortelle at bare en brøkdel av de 2500 tunge kjøretøyene som kom inn over Svinesund i døgnet, ble kontrollert.

Døgnbemanning

Nå kan NRK Østfold melde at Statens vegvesen på Svinesund skal til med døgnbemanning.

-Da kan vi luke ut vogntogene som utgjør en fare på veien om de hadde fått kjøre videre ukontrollert, sier Ronny Lindesteg, som er fagleder i utekontrollen på Svinesund til NRK Østfold.

Han forteller at mellom 20 og 30 prosent av vogntogene som stoppes får kjøreforbud, grunnet tekniske feil og mangler.

-Vi vil til livs at sjåførene venter til Vegvesenet har gått hjem før de passerer. Dette vil gi økt kontrollaktivitet, spesielt fra svenskegrensa og inn mot Oslo, sier Lindesteg.

Trolig er ordningen på plass i løpet av året melder NRK.

Les også:

99,5 prosent kontrolleres ikke

Hvorfor kontrolleres ikke alle?

Storkontroll på grensa

Mellom 20 og 30 prosent av  vogntogene som stanses i kontroll på Svinesund får kjøreforbud. Nå skal kontrollene intensiveres. Illustrasjonsfoto

Mellom 20 og 30 prosent av vogntogene som stanses i kontroll på Svinesund får kjøreforbud. Nå skal kontrollene intensiveres. Illustrasjonsfoto