Nå blir det flere kontroller

Statens vegvesen lover styrket kontrollaktivitet kommende vinter. Økt budsjettildeling til tungbilkontroll vil gi en kapasitetsøkning på rundt 30%.

Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i våres.

Det skal satses kraftig på økt kontrollvirksomhet rettet mot tunge kjøretøyer. Kabotasjekontroll og kontroll av bombrikker er nevnt spesielt. Her er samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen på Svinesund under en kontroll i våres. Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Solvik Olsen lover økte kontroller.

Samferdselsminister Solvik Olsen lover økte kontroller.

Kontrollaktivitetene av tunge kjøretøy vil styrkes med omtrent 40 millioner i 2015. Den økte satsningen gir mulighet til å både omdisponere og øke mannskapet på kontrollsiden. Mer kontrollaktivitet har vært et satsningsområde både for Regjeringen og Statens vegvesen, og forrige vinter var det en firedobling i antall dekk- og kjettingkontroller.

- Vi tar vinterens utfordringer på alvor, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. - Vi skal jobbe enda mer målrettet, både i utvelgelsen av kjøretøy og i prioriteringen av vegstrekninger. Grenseoverganger med stor trafikk, havner med utenlandsferjer og strekninger vi vet er vanskelige for tunge kjøretøy vil bli prioritert.

Nye regler

Fra 1. januar 2015 blir det innført obligatorisk bombrikke og strengere dekkregler for tunge kjøretøy. Kravet om vinterdekk utvides til å gjelde tilhengere over 3 500 kg.

- Trafikksikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør. Ved å følge opp de reglene som er satt, skal vi bidra til både tryggere veger og bedre framkommelighet, sier Dreyer.

- At useriøse aktører som ikke har sine ting på stell blir luket ut, vil også kunne bedre konkurranseforholdene for de som følger reglene.

I tillegg til dekk og kjettinger skal kontrollaktiviteten framover ha spesiell vekt på kabotasje, bremser og den kommende bombrikken.

Vegvesenets utekontroll

Forrige vinter kontrollerte Vegvesenet dekk- og kjettingutrustning (vinterpakken) på nærmere 50 000 kjøretøy (27 902 motorvogner og 21 850 tilhengere). 1 641 kjøretøy fikk bruksforbud og 2 481 fikk gebyr. I tillegg har Statens vegvesen mer omfattende kontroller for last, kjøre-/hviletid, kabotasje, bremser og annet teknisk utstyr. På disse kontrollene får ca. en tredel ilagt bruksforbud.

- Den høye prosenten viser at kontrollørene våre er gode til å trekke ut de som ikke har tingene sine i orden til nærmere undersøkelser, sier Dreyer. - Ved hjelp av stadig bedre teknologi og økt satsning skal vi bli enda flinkere til å ta synderne, mens de lovlydige skal få kjøre videre.

- Vi tar vinterens utfordringer på alvor, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

- Vi tar vinterens utfordringer på alvor, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. Foto: Foto: Knut Opeide