Tungtransportkontroller i nord

Nå kommer kabotasjekontrollene

Seksjonsleder Frits Karlsen forteller til TransportMagasinet at samtlige av regionens over tyve tungtransportkontrollører nå har fokus mot ulovlig kabotasjetransport.

Frits Karlsen er seksjonsleder for utekontrollen i region nord.

Frits Karlsen er seksjonsleder for utekontrollen i region nord.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det hvite i bildet ses snart på veier sørover også. Når Oslo-trafikken får tre cm snø, blir det kaos.

Det hvite i bildet ses snart på veier sørover også. Når Oslo-trafikken får tre cm snø, blir det kaos.

Satt litt på spissen har det vært relativt fritt fram for ulovlig kabotasje her til lands, så lenge man har unngått kontrollene på Voss.

Nå lover Statens vegvesen Region nord å intensivere kontrollene.

Mer gledelig nyttårsforsett kunne neppe bransjen mottatt. Det har hersket mye usikkerhet rundt regelverk og sanksjoner rundt ulovlig kabotasjetransport, og selv etter at samferdselsministeren endret forskriften slik at det skulle bli enklere å avsløre ulovlig kabotasjevirksomhet, har det liksom ikke skjedd noe. Før nå.

Les også: Forskriften som skal stanse ulovlig kabotasje

Den siste tiden har nemlig landsdekkende media tilfeller omtalt flere tilfeller av ulovlig kabotasjekjøring og etter at Bring ble politianmeldt etter en kontroll (på Voss), ble det futt i sakene. Samferdselministeren forlangte full gjennomgang både i Bring-systemet, samtidig som hun også fortalte at det i fremtiden skulle bli økt fokus på kontroll.

Les også: Posten tatt!

Les også: Postens to versjoner

Om dette er noe av bakgrunnen for de lovede tungtransportkontrollene i nord, skal være usagt. Det spiller heller ingen rolle. Det viktige er at transportbransjens kanskje gjennom tidenes viktigste utfordring blir tatt på alvor.

- I første omgang er det kontroller av godstransporten som skal avdekke ulovlig kabotasje. Når turistbussene kommer for fullt til sommeren vil vi også sette fokus på denne type kabotasjetransport, lover Karlsen.

Les også: Nye kabotasjeregler for buss

- Vi vet at ulovlig kabotasjetransport foregår på veiene i Nord-Norge, og nå skal vi gjøre vårt for å stoppe denne type transport, sier Karlsen og fortsetter: - Dette vil være et av flere bidrag fra vår side for å sikre mest mulige like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske transportører i Norge.

Årets første ulovlige transport bøtelagt

Bare tre dager inn i det nye året ble årets første ulovlige kabotasjetransport avdekket ved Nordkjosbotn kontrollstasjon. Et tyskregistrert vogntog, med finsk sjåfør og norsk last, ble stanset for kontroll. Kontrollørene kunne etter en grundig gjennomgang av fraktdokumenter, lastens innhold, kjørerute osv. konstatere ulovlig kabotasjetransport.

Det ble umiddelbart nedlagt kjøreforbud, krevd avlasting og skrevet anmeldelse. Politiets jurister utferdiget en bot på 15000 kroner som måtte betales på stedet. Etter noen timer kunne vogntoget forlate kontrollstasjon uten gods og med kursen ut av landet.

Det hører også med til historien at vogntoget var i transport for en større transportformidler hjemmehørende i Nordland fylke.

Høye bøter og gode kontroller ser ut til å være det beste virkemiddelet for å få bukt med problemet.

Kontrollørene i nord lover altså bot og krever bedring - hva med de øvrige distriktene?

Les også: Anneberg-saken henlagt

Les også: Nekter å gi opp!

Les også: Girtekas kabotasje-juks

Les også: Dansker og ulovlig kabotasje

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.