Nå skal kontrollene bli bedre

I disse dager samler Statens vegvesen en del av sine kontrollører på Stord for å gjøre de mer profesjonelle i utføringen av tungkontrollen langs veiene i Region vest.

kontroll politi

kontroll politi

Publisert Oppdatert

- Vi ønsker å være helt oppdaterte på faget vårt, slik at vi kan utføre kontroller langs veiene med god kvalitet, forteller seksjonsleder Dag Thorson i Statens vegvesen.

Ny kontrollrettledning og nye EU-krav gjør at faggruppen må se på rutinene sine og at de til enhver tid er i samsvar med kravene for hvordan kontrollene skal utføres.

Alle de 35 kontrollørene som er samlet på Stord disse dagene skal gjennom både teori og praksis. Hovedfagene blir kjøre- og hviletid, bremsekontroll, dokumentkontroll, transport av farlig gods og sikring av lass.

Det er nødvendig å se teori og praksis i sammenheng når vi kontrollerer tungbiler, forteller Thorsen.

- Vi har selvsagt høy fokus på trafikksikkerhet og dette er ett av hovedmålene med kontrollene. Samtidig er det viktig at vi sikrer like konkurranseforhold og gode arbeidsforhold for tungbilsjåførene, avslutter Thorsen.