Nær en dobling av kontrollene

Hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert over 23.000 tunge kjøretøy. Dette er 11.000 flere enn hele forrige vintersesong. Nytt påbud om vinterdekk og strengere krav til mønsterdybde har ført til at flere har fått sanksjoner enn tidligere.

11.000 flere kontroller er resultatet etter at regjeringen hostet opp tre millioner ekstra-kroner like før jul. Det høres mye ut, men 11.000 tilsvarer antall vogntog som passerer Svinesund i løpet av en snau ukes tid.
11.000 flere kontroller er resultatet etter at regjeringen hostet opp tre millioner ekstra-kroner like før jul. Det høres mye ut, men 11.000 tilsvarer antall vogntog som passerer Svinesund i løpet av en snau ukes tid.
Publisert Oppdatert

Denne vinteren har Statens vegvesen kontrollert dekk og kjettinger på 23.371 kjøretøy (12.995 motorvogner og 10.376 tilhengere). Det er nesten dobbelt så mange som hele forrige vinter.

- Vi er bedre på å komme oss ut på vegen når føret tilsier det. Andelen kontroller igangsatt etter tips fra de som drifter vegnettet vårt er seksdoblet i forhold til fjorårssesongen. Vi fikk også økte midler fra Regjeringen før jul, forklarer avdelingsdirektør Arne Valdemar Nielsen.

Det er delt ut 1.598 gebyr, 1.014 kjøretøy har fått kjøreforbud, og 21 kjøretøy har blitt politianmeldt. Generelt er det flere mangler på dekkutrustning blant tilhengere enn blant motorvogner (trekkvogn).

Flere mangler med nye regler

Denne vinteren innførte Statens vegvesen strengere krav til mønsterdybde, og det er flere mangler her enn før (10 % mot 7 % i fjor). 2,7 % av de kontrollerte kjøretøyene bryter også det nye påbudet om vinterdekk. Økningen i mangler har ført til økt andel utstedte gebyr og kjøreforbud.

Når det gjelder å ha med riktig antall kjettinger, ser de at den positive trenden fortsetter fra tidligere år.

Nasjonalitet

Seks av ti kontrollerte kjøretøy var norske. Kontrollresultatene viser at jo lenger unna Norge vi kommer, desto flere mangler har kjøretøyene. De største synderne er kjøretøy utenfor Norden og Øst-Europa.

- Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på vegene i Norge, uansett hvor de kommer fra, sier Nielsen. - Vi er imidlertid bevisst forskjellene når vi utfører våre kontroller. Sammen med bransjen og andre etater ser vi også hele tiden etter løsninger som kan gjøre oss mer målrettet i vårt arbeid.