NAF blir majoritetseier i Norsk Trafikksenter

NAF har kjøpt 50,28 prosent av aksjene i Norsk Trafikksenter. – Vi gjør dette fordi det styrker og videreutvikler vårt arbeid innen trafikksikkerhet og trafikkopplæring, sier Jan Johansen, administrerende direktør i NAF.

Publisert Oppdatert

Norsk Trafikksenter er Norges og Nordens største trafikk- og opplæringssenter, og et ledende kompetansesenter for allsidig føreropplæring med særlig vekt på sikkerhet, økonomi og miljø. Senteret er landets ledende på førerkortrettet tungbilopplæring og i tillegg et kraftsenter for en rekke kjøretekniske kurs for personbil, motorsykkel og snøscooter.

Trafikksenteret som ligger i Våler i Hedmark ble etablert i 1993 og har som mål å bli landets ledende kompetansesenter for allsidig trafikkopplæring med baneanlegg for alle kjøretøy- og trafikantgrupper. Den viktigste jobben som skjer på senteret er å øke bevisstgjøringen om farer, forbedre grunnlaget for risikovurdering og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. I tillegg perfeksjoneres kjøreferdigheter og metoder for sikker, effektiv og miljøvennlig veitransport.

- Når det nå ble mulig å kjøpe aksjemajoriteten i Norsk Trafikksenter, var det naturlig for NAF å ta ansvar for landets fremste bane. Vi går inn i et velfungerende trafikksenter som har god inntjening. Kompetansen og infrastrukturen som er der i dag er meget bra og vil videreutvikle NAFs virksomhet innen øvingsbaner, trafikkopplæring og trafikksikkerhet, sier Johansen.

- NAF er en eier som er svært godt egnet til å videreutvikle trafikksikkerhets- og føreropplæringen ved senteret. Jeg er overbevist om at dette blir et lykkelig eierskap, sier Erik Dobloug, administrerende direktør ved Norsk Trafikksenter.

På eiersiden i Norsk Trafikksenter AS, i tillegg til NAF, finner vi blant annet Hedmark Fylkeskommune (24,08 %), Våler Kommune (10,35 %), KNA (5,57 %) og Kolo Veidekke (2,67 %).

-Som den klart største eieren i senteret skal vi ta en aktiv eierposisjon og sikre en videre økonomisk og strategisk posisjonering, avslutter Jan Johansen.

Foto: Norsk Trafikksenter