Nedgang i dødstallene

- Det ser ut til at den uhyggelige trenden har snudd, sier samferdelsesministeren.

Publisert Oppdatert

Etter en skremmende sommer, ser det ut til at antallet drepte i trafikken er på vei nedover.

- I november omkom ti personar i vegtrafikken. Dei fire siste månadene har vi sett ein nedgang i tala for trafikkdrepne, samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Eg er glad for at den urovekkjande utviklinga med auke i talet på dødsulukker i trafikken tidlegare i år, no ser ut til å ha snudd, sier Liv Signe Navarsete i forbindelse med at Trygg Trafikk legger fram nye tall.

I følge tall fra Trygg Trafikk har i gjennomsnitt 24 personer omkommet i vegtrafikken i november måned i perioden 2003-2007. Tallet for i år er ti.

- Bruk av verkemiddel over eit breitt felt ligg fast som hovudstrategien til regjeringa i arbeidet med å gjere vegtrafikken tryggare. Vi har auka innsatsen for trafikktryggleik, og vil halde fram med målretta arbeid basert på eit godt kunnskapsgrunnlag og i samråd med fagmiljø og frivillige organisasjonar, mellom anna gjennom Nasjonalt trafikktryggleiksforum, sier hun.

- Med mørketid og krevjande køyretilhøve er det viktig at både bilførarar, syklistar og gåande er godt budde kvar på sin måte, med rett utstyr som gode dekk, godt lys og refleks, seier samferdselsminister Navarsete.