Negative til høydebegrensning

Etter at media satte fokus på velteulykker med vogntog, fikk Statens vegvesen vann på mølla. Nå kommer høringssvaret fra organisasjonene.

tunnel 4m

tunnel 4m

Publisert Oppdatert

I august tok media tak i velteulykker med vogntog. Etter flere avisoppslag, ville Statens vegvesen prioritere arbeidet med å kartlegge årsaker, og høydebegrensninger ble raskt nevnt som et mulig tiltak.

Les også: Vil prioritere kartlegging av velteulykker

I Sverige og Finland kan ikke vogntog overstige 4,50 meter, mens det i Norge ikke finnes slike begrensninger i dag.

Et forslag om innføring av høydebegrensning på 4,00 meter ble sendt til høring til ulike instanser, og nå kommer svarene fra organisasjonene.

NLF fører an, sammen med Hovedorganisasjon for handel og tjenester, HSH, Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), og Dagligvarehandelens leverandørforening (DLF). I et felles svar til Statens vegvesen sier de at de er negative til forslaget.

Organisasjonene mener at den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjonen fra Statens vegvesen ikke er tilstrekkelig til å forsvare en gjennomføring av forslaget. De hevder dessuten at en eventuell gjennomføring vil føre til økt transport på vei, samt økte kostnader for alle.

Høringssvaret til organisasjonene, kan du lese her.

Dette har også fått flere organisasjoner til å reagere. Nei til EU stiller seg også negative og peker på at en høydebegrensning vil vanskeliggjøre transport av bl.a. maskiner, tømmer, flis og byggmoduler.

Etter at tungt.no først omtalte saken, har en rekke aviser sitert saken. Bl.a. Bladet Vesterålen, Bergens Tidende og Altaposten har fanget opp at dette vil gi store konsekvenser for bransjen.

Les også: Vil ha høydebegrensning på 4,0 meter