Nei til Siv og Erna på bussen

Publisert Oppdatert

Sjåfører i Vestfold og Telemark sier blankt nei til politisk reklame på bussene og får støtte av forbundet, om nødvendig også i rettsapparatet, skriver frifagbevegelse.no.

Mens Vestfold og Telemark Transportarbeiderforening sier blant nei til politisk reklame bak på bussene, gleder sjåfører et annet sted seg over at bussene reklamerer for fortsatt rødgrønn regjering.

- Forbundets holdning er klar: Vi går mot partipolitisk reklame på arbeidsplassen, uansett politisk farge, sier Roger Hansen, nyvalgt leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Opp til avdelingene

- Spørsmålet om reklame for politiske partier har vært oppe mange ganger. Når avdelinger spør om råd, får de vite forbundets syn. Samtidig kan ikke vi gå mot avdelinger som aksepterer politisk reklame.

- Motstanden er med andre ord ikke allmenn?

- Forbundet har faktisk fått gladmelding fra en avdeling om at en reklame for fortsatt rødgrønn regjering preger baksiden av bussene. Den tillitsvalgte påpekte at reklamen var i tråd med landsmøtets syn. Det er ikke riktig av oss å be den avdelingen protestere, svarer Roger Hansen.

Støy på arbeidsplassen

- Kan en sjåfør nekte å kjøre buss med politisk reklame fordi partiet det reklameres for er i strid med sjåførens grunnholdning?

- Et interessant spørsmål som bør vurderes nærmere. Jeg antar at forbundet vil få henvendelser fra flere avdelinger etter hvert som politisk reklame vil bli søkt plassert andre steder i landet. Jeg synes det fins en grense for hva du som ansatt kan tvinges til å akseptere på din arbeidsplass, enten du kjører buss eller sitter på et kontor. Hvis en sjåfør vegrer seg, vil det være mer snakk om å mislike det utdelte verktøyet enn ordrenekt, svarer Roger Hansen.

Prøves for retten?

- Kan en slik sak havne for domstolen?

- Det er selvsagt mulig. Forbundet vil uansett stille opp for sjåføren. Et alternativ kan være å la vedkommende kjøre buss uten denne reklamen, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Folk negative til reklame

- Det er en ren tilfeldighet at FrP var først ute med reklame på våre busser, sier Ole Einar Adamsrød i Vestfold og Telemark Transportarbeiderforening.

- Vår motstand mot partipolitisk reklame gjelder ikke mistillit til FrP selv om det nok føles rart å kjøre en buss med reklame for et politisk parti som har negativ holdning til kollektivtrafikk. Vi er prinsipielt mot all partipolitisk reklame og reklame for livssyn. Vi har medlemmer med ulik politisk og religiøs holdning, det samme gjelder våre brukere.

- Har foreningen protestert overfor eierne av busselskapene?

- Vi nådde ikke fram med vårt syn i samarbeidsutvalget. Selskapene har solgt plassen til reklamebyrå, som videreselges til interesserte. Våre arbeidsgivere var i hvert fall ikke villige til å endre standpunkt.

- Hva vil foreningen gjøre når en sjåfør nekter å kjøre buss med reklame for Jens, Erna eller Siv?

- Vi vil ivareta medlemmets interesser, også hvis det kommer trussel om oppsigelse.

Hårsåre sjåfører?

- Synes du noen sjåfører er litt for hårsåre?

- Dette er snakk om arbeidsplasser, og det er snakk om sikkerhet i trafikken. Da våre medlemmer representerer ulike politiske syn, vil nok sjåfører kvie seg for å presentere et budskap de tar sterk avstand fra. Hvis denne motstanden slår ut i irritasjon, kan det i ytterste konsekvens gå ut over sikkerheten, og det vil være uheldig, sier Ole Einar Adamsrød.