Nekter å gi opp!

Sverige har sin ”cabotage-polis” Sune, i Norge har vi Dag Rykkje i Statens vegvesen på Voss. Vi har stilt ham noen spørsmål om hvordan han jobber med kabotasjeproblematikken.

Hverken Dag Rykkje eller TMs redaktør vil gi opp spørsmålet om kabotasje.

Hverken Dag Rykkje eller TMs redaktør vil gi opp spørsmålet om kabotasje.

Publisert Oppdatert

I anledning TMs fokus på ulovlig kabotasje, er det en ting som har slått oss. Det er hvor få myndighetspersoner som virker å være opptatt av problematikken.

Vi har tidligere omtalt Sune Nilsson, den svenske politimannen som ser ut til å være relativt alene om å ta tak i ulovlig kabotasje. Her hjemme virker det som om det stort sett er "Dagen", eller Dag Rykkje i Statens vegvesen som er opptatt av dette. Vi har stilt ham noen spørsmål rundt temaet.

-Hvor lenge har du vært opptatt av kabotasjeproblematikken?

-Nei, den har jeg vel vært opptatt av et par års tid, helt siden vi tok den første for ulovlig kabotasje. I dag mener jeg å se at problemet er økende, sier Rykkje.

-Kontrollerer du dette ofte, og hvor mange anmeldelser har det blitt?

-Vi ser etter dette på kontroller, men det er til dels vanskelig å oppdage. Nå har det selvsagt blitt enklere med nye regler. Det har vel resultert i fem anmeldelser så langt. De "ikke nordiske" har fått bøter på 20.000 kroner før de har måttet forlate Norge med tom bil. De øvrige anmeldelsene vet vi ikke hva har endt med, da Politiet har en annen praksis der.

-Det virker som om du er ganske alene om dette?

-Vel, hvis ikke man graver og spør utover det vanlige i en kontroll så avdekker man det ikke. Man må være aktiv og gå litt lenger enn ved en vanlig kontroll.

-Hvorfor er dette viktige saker?

-Dette er svært konkurransevridende i forhold til norske transportører, både når det gjelder avgifter og lønn. Vi vet om utenlandske aktører som ikke er momsregisrert. Da unndras det mange penger som staten skulle hatt.

-Men er det noe poeng å holde på med å fokusere på dette, all den tid det kan se ut til at EU frislepper det hele i 2014?

-Skal alle norske transportører utryddes da? Dette er et økende problem, spesielt vestover mot Bergen. Vi har et meget godt samarbeid med politiet her vi holder til, og de tar tak i anmeldelsene med en gang. Vi kan ikke la dette foregå uten å gripe inn, avslutter Dag Rykkje i Statens vegvesen, kontrolløren som nekter å gi opp kabotasjekrigen.