Transportkompetanse Haugesund AS

Nekter å gi opp håpet for norske transportører

Få er vel i bedre stand til å ta pulsen på norsk transportbransje enn Transportkompetanse Haugesund AS. De får gjennom sin virksomhet et grundig innblikk både på bileier- og speditørsiden. Vi tok en prat om rikets tilstand.

Daglig leder Svein Ove Vetrhus (t.v.) vil ta transportbedriftene med inn i en trygg fremtid. Jan Egil Søndenå (midten) skal utvikle Transportkompetanse i retning anleggsbransjen mens driftsleder Bjørn Arne Steinsland (t.h.) skal koordinere 50 entusiastiske medarbeidere i tiden fremover.
Daglig leder Svein Ove Vetrhus (t.v.) vil ta transportbedriftene med inn i en trygg fremtid. Jan Egil Søndenå (midten) skal utvikle Transportkompetanse i retning anleggsbransjen mens driftsleder Bjørn Arne Steinsland (t.h.) skal koordinere 50 entusiastiske medarbeidere i tiden fremover.
Publisert Oppdatert

Daglig leder, Svein Ove Vetrhus, nekter å gi opp håpet for norske transportører.Presset fra utlandet kan vi takle hvis vi gjør de rette grepene, mener han.

Han peker spesielt på dokumentasjonsplikten til transportbedriftene, som han mener blir tydeligere og tydeligere fremover. Han ser mange eksempler på det allerede i forhold til anbud som både store samlastere, speditører og transportselskap inngir. Det er det nå helt andre krav både til kurs og opplæring, samt oppfølging og dokumentasjon av dette, enn bare for noen år siden.

Ned på stigen

Utfordringen i dag er at mange store samlastere vinner denne anbudskampen og transportøren havner dermed et ledd lengre ned på stigen.

Transportkompetanse ønsker ifølge Vetrhus å bidra til at transportørene både skal kunne ta oppdrag selv, men også styrke den posisjonen som norske transportbedrifter har, både nasjonalt og mot internasjonal konkurranse.

Han tror veien dit er å bli enda flinkere og møte konkurransen på en offensiv og innovativ måte, hvis norsk transportbransje i det hele tatt skal ha vekst og eksistens i fremtiden.

Mye av de samme ordene hørte vi vel da dette med fagbrev for yrkessjåfører kom på banen for 10-15 år siden. Vi skulle sikre kompetansen og å få et fortrinn overfor kolleger uten fagbrev. Vi ser kanskje ikke så mye av den effekten i deler av transportbransjen i dag. Alt handler vel om pris?

Heller kvalitet enn pris

- Å møte den internasjonale konkurransen dreier det seg som du sier ofte om pris, men heldigvis ser vi at store nasjonale og internasjonale kjøpere av transport nå vekter pris noe lavere enn de har gjort tidligere. Jeg føler vi har hatt en lang periode nå der pris har hatt 100 % fokus og der kvaliteten har gått så langt ned på en del segmenter at kunder og leverandører ser at problemene blir for store, sier Vetrhus.

Så transportkjøpere skjønner nå at det koster litt mer å opprettholde den kvaliteten de ønsker?

Ser konturene

- Vi ser absolutt konjunkturene av det nå, ja. På de anbudsrundene der vi har vært med for våre kunder, ser vi en klar reduksjon i vekting av pris, fastslår han.

Men er denne endringen stor nok til at en norsk transportør kan overleve?

- Vi føler absolutt det på endel av den kjernetransporten som foregår i Norge, som mat og drivstoff som vi alle er 100 % avhengige av, at prisnivået er på et nivå som en norsk transportør kan leve med. Vi tror også at dette vil fortsette i fremtiden, i og med at kunden ønsker bedre kvalitet og ønsker rett levering til rett tid og mindre uhell og godsskader.

Myndighetskrav

Derfor er det svært viktig at vi jobber videre med bygging av kompetanse blant norske transportører. Skal bransjen eksistere på et godt grunnlag i fremtiden, så blir det også med strengere myndighetskrav enn i dag. Med det mener jeg ikke strengere krav enn i dag, men at dagens krav faktisk vil bli håndhevet. Både for kjøper av transport og av forbrukere.

Statens vegvesen er i dag veldig fokusert på transportøren og kontroll av kjøre- og hviletid. Arbeidstilsynet er også stadig mer inne i bedriftene og sjekker arbeidstid. Mens leddet over, speditør og kjøper av transport, blir mindre kontrollert. Vi ser for eksempel tendensen til at store kjøpere av transport og logistikk offshore begynner å stramme skruen på den landbaserte delen av transporten for å øke kvaliteten i disse leddene. Det syns vi er veldig positivt, sier han.

Spørsmålet er vel om bransjen er motivert for å ta innover seg dette. Vi har kanskje mer enn nok med å håndtere de kravene vi allerede har?

Hvem får pengene?

- Som jeg sa, så handler ikke dette om å øke kravene, men å håndheve de kravene som er der. Både overfor oss og utlendingene. Først når de kravene blir håndhevet, kan vi si noe om hvorvidt denne skruen bør strammes ytterligere eller er for stram. I dag er kontrollvirksomheten for liten. Myndighetene må være mer aktive i den totale logistikkkjeden og ikke bare se på transportøren som en enhet.

Transportøren har kanskje den minste påvirkningsgraden i dette systemet. Selv om de er den utøvende part ute på veien, har de minst å si på transportpriser. Myndighetene må bevisstgjøres og kartlegge hvilke type transportkjøpere vi har og hvordan de påvirker markedet. Der ligger det mye. Vi vet jo alle at de store samlasterne tjener gode penger. Det gjør ikke transportørene som kjører for dem, og det er jo en årsak til det, fastslår Vetrhus.

Så hvem må på banen for å vri denne tendensen? Statens vegvesen og arbeidstilsynet vet alt om dette, men så skjer det likevel ingenting?

- Det er vel ikke helt rett å si at det ikke skjer noe, men det skjer nok ikke fort nok.

Eksempelvis ser vi at Statens vegvesen nå søker inspektører som skal jobbe mot entreprenørbransjen. Vi ser også stadig flere kontroller der de og arbeidstilsynet går i lag og kontrollerer. Men det er klart at et godt eksempel på utfordringene er veivedlikehold, der staten er både anbudsgiver og kontrollør.

Samtidig stiller de krav til anbudstaker som nesten ikke er til å håndtere. Det stilles fortsatt forskjellige krav i forvaltningen i Norge og det dreier seg ofte om bevisstgjøring. Transportkompetanse sin rolle i dette har på en måte utviklet seg til ikke bare å være den som hjelper transportøren med å få ting i system, men vi blir også brukt mye opp mot deres leverandører for å bevisstgjøre dem om hvilke krav transportøren må forholde seg til for å utføre transporten, forklarer Vetrhus.

Prisen må opp

Akkurat dette er litt interessant. Transportkompetanse blir altså mer og mer involvert i speditørleddet. Mange av speditørfirmaene begynner å ta inn over seg hvilket ansvar de faktisk sitter med og ønsker nok å ha ryggen fri i forhold til transportøren de bruker til å utføre oppdragene.

Vetrhus og hans team vet alt om dette og deler gjerne av kunnskapen.

- De som er ute og selger transporttjenester bør helt klart vite mer om dette. Vi opplever mye positivitet og mange vil høre på det vi forteller, men det tar tid og mange har inngått langsiktige transportavtaler.

35 prosent

Det dreier seg ofte om at prisen må opp mellom 6 og 8 % for å kunne utføre transporten i henhold til alle lover og regler. Men vi har også dem som må opp 30 - 35 %, så jeg tror fremtiden er variabel for mange speditører, men det er veldig viktig at de nå bretter opp ermene og gir gass. Vi opplever positivitet i bransjen og at de som kjøper transport er villige til å betale mer for god kvalitet enn tidligere.

Vi ser også at det skjer noe i forhold til utenlandske transportører både når det gjelder myndighetskrav som betaling av bompenger og at noen faktisk syns kvaliteten de representerer er alt for lav.

Begge sider av bordet

Transportkompetanse har altså stadig flere oppdrag for speditørleddet i norsk transport. De har dermed en fot i begge leire, for å si det slik. Hvordan virker det inn på troverdigheten? Er det greit å sitte på begge sider av bordet når det forhandles kontrakter som kan bety være eller ikke være for en av partene?

- Speditørleddet trenger hjelp og mange av våre transportkunder er glade for at vi nå er inne også på motsatt banehalvdel. Mange transportører sliter ofte med å bevisstgjøre en stor transportkjøper om regelverket. Det er både ressurskrevende og kompetansekrevende. Samtidig ser vi at kjøper av transporten er interessert i hva de må gjøre for å gjøre det rett. Treffer du rette mennesket, gjerne en som sitter med HMS-ansvar, så føler jeg at vi får veldig gehør på en positiv måte.

Ønsket utvikling

Vi jobber for at transportnæringen skal være levedyktig og at premissene blir rett for den som kjøper tjenestene, hevder Vetrhus.

Men dere skal ha tungen rett i munnen når dere er i begge leire?

- Absolutt. Vi opplever jo at flere av våre kunder ber om hjelp til å regne på det samme anbudet, men det er for oss helt uproblematisk fordi vi bruker ulike transportkonsulenter hos oss til å gjøre samme jobben. Vi beregner nettopriser og da er det påslaget til kunden som avgjør sluttsummen. Vi får inn parameterne fra kunden på blant annet biltype, kostnader og utstyr. Vi legger opp skiftplaner for at regelverket blir fulgt og gir kunden en nettopris på anbudet han skal gi inn. Dette er en utvikling vi ønsker oss, avslutter Vetrhus.

Fagsamling i Haugesund. Transportkompetanse er å finne i alle landsdeler og rekrutterer mange dyktige fra transportbransjen.
Fagsamling i Haugesund. Transportkompetanse er å finne i alle landsdeler og rekrutterer mange dyktige fra transportbransjen.