Nettbuss kjøpte Klæburuten

Allerede i mars ble avtalen inngått. I juni ble det hele velsignet fra konkurransetilsynet. Dermed er kjøpet godkjent og Nettbuss eier Klæburuten

Publisert Oppdatert

Klæburuten AS har drevet busstrafikk siden 1923, og har som hovedvirksomhet hatt ansvar for rutekjøring i Klæbu, operert flybussen i Trondheim siden 1952, og er i tillegg en betydelig reiselivs og turbilaktør.

"Nettbuss Trøndelag AS ser på oppkjøpet av Klæburuten som et viktig ledd i arbeidet med å styrke sin posisjon som en betydelig bussaktør i Trøndelag. Klæburuten AS har et svært godt omdømme innenfor sine virksomhetsområder, noe som skal bli en god kombinasjon, og en utviklingsmulighet for vår øvrige virksomhet", sier adm.dir. Johan-Petter Fremstad i Nettbuss Trøndelag AS i en pressemelding.

"Nettbuss og Klæburuten har samarbeidet i mange år, og for oss ble dette et naturlig valg når vi først var på søk etter ny eier. Dette for å møte de utfordringer anbudsutsetting av rutevirksomheten og en ellers skjerpet konkurranse i transportmarkedet medfører. Dette er gjort for å sikre Klæburutens virksomhetsområder og de ansattes framtid i bransjen", uttaler adm.dir. Inger Johanne Keiseraas i Klæburuten.

Klæburuten AS vil bli et datterselskap av Nettbuss Trøndelag AS, og skal inntil videre driftes som eget selskap i sin nåværende form. Johan-Petter Fremstad overtok som daglig leder i begge selskaper fra 1.6.2010.