Nettbuss overholdt ikke varslingsplikt

Buskerud fylkeskommune mener at Nettbuss ikke overholdt varslingsplikten da ruten for Oslobussen ble endret ved nyttår.

Publisert Oppdatert

Hole kommune har tidligere reagert på manglende varsling. Ifølge samferdselsrådgiver Runar Stustad er søknad om ruteendring verken sendt til Vestviken Kollektivtrafikk AS eller fylkeskommunen som forutsatt.

- Det synes også som om varslingsplikten ikke er overholdt, svarer Stustad på en klage fra Anne-Gry Sawkins på Utstranda.

I ettertid har det imidlertid vært et møte mellom Nettbuss Ringerike og Vestviken Kollektivtrafikk, og enkelte tilpasninger i rutetilbudet er gjort etter at Sawkins sendte inn sin klage.

Forskrifter om Yrkestransport med motorvogn sier at selskap skal søke om godkjenning av ruteendringer senest fire måneder før de gjennomføres. Noen ganger aksepteres kortere tidsfrister, men Stustad registrerer at normale prosedyrer ikke er fulgt i forbindelse med ruteendringene for Oslobussen.