NHO Nordland går for bompengefinansiering

Publisert Oppdatert

- Nordland henger flere år etter i veiutbyggingen og må nå få fart på bruk av bompenger. Det sier Edel Storelvmo, direktør i NHO Nordland til NRK.

På statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 236 millioner kroner til nye veiprosjekt i Nordland.

" Vi er løsningsorientert"

- Da jeg så kartet over vegutbygging i Norge, og jeg så hvilke vegprosjekter som fikk offentlig finansiering, og at det er prosjekter som har bompengefinansiering, så kan jeg ikke bare skyve det bort lenger, sier Storelvmo.

Edel Storelvmo, direktør i NHO Nordland, følger nå etter både regionvegsjef og samferdselsråd i fylket. NHO er blitt en bompengeforkjemper.

- Vi er løsningsorientert. På E6, hvis du kjører bak et vogntog, og hjulene som er på ytre høyre, de er jo på veien bare av og til, for vegskulderen har jo seget så langt ned at det er jo nesten ikke noen veg for hjulene å følge, sier Storelvmo.

Halvparten betales av bilistene

Men veier til hjulene, det har trønderne.

Seks av syv veimilliarder i neste års statsbudsjett går bompengeprosjekter. I Trøndelag kjører de raskt både på E6 og E39 inn og ut av Trondheim.

I oppdrettskommunene Hitra og Frøya og på Fosen presser næringslivet og kommunen på for å få nye veier til tre milliarder kroner. Over halvparten må bilistene betale. På Fosen hele 75 prosent.

- Det er ikke ubegrensede med statlige midler. Derfor er vi nødt til å gjøre en del offer selv, sier distriktsvegsjef Ingvar Tøndel.

Selv om ikke alle trønderne liker bompengefinansiering, vil NHO i Nordland lære av trønderne.

- Vi får ikke noen spesialbehandling i forhold til hvordan de får det på andre plasser, sier Storelvmo.

LO støtter bompengefinansiering

- Man kan gjerne være prinsippfast og være imot bompenger, men hvis det fører til at man ikke får noen utvikling på vegsiden i fylket, så vil det også gå ut over arbeidsplasser og verdiskapning i fylket, som igjen gjør at vi får et fylke som avfolkes enda mer enn det gjør i dag. Jeg er for bompenger, fordi jeg vil ha nye veier, og ser at det er ikke mulig uten bompengefinansiering, sier Øivind Silåmo, distriktssekretær i LO.

"Feil utvikling"

Men leder av Rana Høyre, Kai Henriksen, mener bompengefinansiering er en utvikling som går i feil retning.

- Trøndelag har investert flere milliarder på E6, uten bompenger. Årsaken er at det er for lite trafikkgrunnlag til å få den finansieringspakken som kreves av den norske stat for å få bompengefinansiering. Så jeg tror ikke det blir bygd mange meter veg på E6 i Nordland hvis vi skal ta trafikkgrunnlaget i fylket som utgangspunkt for å få statlig tilskudd, sier Kai Henriksen, leder i Rana Høyre.

Poenget til Henriksen er at trafikkgrunnlaget i Nordland er for lavt til å få utløst statlige midler til bompengeprosjekter.

- Dette har med selve tilskuddsordningen å gjøre, og hvordan man bevilger penger. 50 prosent er minimumskravet for å betale inn til et nytt vegprosjekt. Man kan ha bompengeprosjekt i Trondheim by hvor trafikkgrunnlaget er så stort at det kan finansieres, men det gjør man ikke i Nordland. Dette er Statens veg, og da er dette rett og slett et feilspor. Jeg har ingen tro på at denne finansieringsmodellen er forutsetningen for å få bygd E6. Etter undersøkelsen i næringslivet er E6 i Dunderlandsdalen priortert som nummer tre, etter luftfart og E6 mellom Saltdal og Fauske. Men poenget er at her er det ikke trafikkgrunnlag for å gå inn på sånne løsninger, sier Henriksen.