Ni omkom på veiene i februar

28 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de to første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 39 personer i veitrafikkulykker.

Publisert Oppdatert

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i februar 2009 er ni. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i februartrafikken 2008 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.

I løpet av årets to første måneder har 28 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 39 personer livet på norske veier. Tallene i februar fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, en akende og en fotgjenger. Av til sammen syv drepte bilførere og -passasjerer omkom fem i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring. Av de ni som omkom i trafikken i februar var fire menn, fire kvinner og ett barn.