Ni tilbud på ”Setesdalspakka”

Publisert Oppdatert

Regjeringens tiltakspakke i vår utløste 1. byggetrinn av Setesdalspakka. Ni maskinentreprenører leverte tilbud, skriver bygg.no.

Lavest er Lindland Maskin AS, Lyngdal, med tilbudssummen 32.721 mill. kr. Risa AS ligger knappe 5 mill. kr. høyere med 37.755 mill. kr.

Så følger Brd. Alseth AS, Tinn,Telemark, 40.499, Trafikk og Anlegg 40.503, TT Anlegg 41.204, Austbygda Maskin og Transport 42.928, Refstad Anlegg, 44.909, HAB Construction 45.655, og AF Anleggsvirksomhet/K. Strømme AS 52.523 mill. kr.

Prosjektet omfatter: 5 km. ny riksvei (stamvei) og 2 små kulvert-bruer ( lysåpning begge 15 m2 ) vegbredde 7.5 m, Ådt 900

Masseflytting jordmasser 140.000fm3, masseunderskudd 100-130.000 hentes i kraftverkstipp (17 km)

Overvannsanlegg 2100 lm,steinplastring 3500 kvm ,Kabelgrøfter 5500 lm, Asfalt 4000 tonn, rekkverk 1000 lm

- Innleverte tilbud er ikke kontrollert, men ved "grov" gjennomgang av de tre laveste er det ikke funnet noen "systemfeil", opplyser opplyser prosjektleder Vidar Hansen i Statens vegvesen Region sør. De to laveste leverte tilbud under forhåndskalkyle.

Anlegget får oppstart i år, da det i tiltakspakka (TP) i vår "kom" 10 mill. kr til oppstart. Totalsum for anlegget inkludert prosjektering, grunnerstatning (7 uthus/låver og 1 hytte er "kjøpt), nye brønner byggeledelse m.v. er på ca 60 millioner kroner.