NLF kontrollerte dekktrykk

NLF gjennomførte torsdag den 10. september for 2. gang i år en kontroll av dekktrykk på vogntog ved Taraldrud kontrollstasjon sør for Oslo.  Formålet med kontrollen var å avdekke om mange kjørte med for lavt trykk i hjulene, og kontrollen var en del av NLFs innsats i samfunnsdugnaden "Klimaveien".

Publisert Oppdatert

Kontrollen omfattet måling av nesten 100 dekk. Hele 86% av dekkene hadde riktig trykk, det vil si 8 bar eller mer. Av de 14% som hadde mindre enn 8 bar, hadde kun ett hjul så lite som 5 bar. Generelt var dette et bra resultat.

Riktig lufttrykk i dekkene har stor betydning for både økonomi og sikkerhet. Er trykket for lavt, gir det høyere drivstofforbruk og dermed mer forurensing.

For høyt lufttrykk gjør også at dekkene blir raskere slitt. NLF vil takke Statens vegvesen på Taraldrud, som vennlig gjennomføringen av dekkontrollen i forbindelse med deres egen kontroll.