NLF krever møte med justisministeren

Publisert Oppdatert

NLF er av den oppfatning at rettspraksis det siste året har skjerpet kravet til aktsomhet ved svinging til høyre etter en trafikal stans, sier forbundet i en melding.

Det er innført det vi oppfatter som et tilnærmet objektivt ansvar for sjåfører der myke trafikkanter kommer inn i blindsonen til lastebilen. (Etter hva tungt.no kan erindre, ble objektivt ansvar innført for alle norske bilister etter en høyesterettsdom på midten av nittensytti-tallet, red. anm.)

NLF uttaler videre:

Høyesterett har uttalt at man ved svinging til høyre må innrette seg som ved rygging. NLF er av den oppfatning at bransjen ikke kan leve med at førere av større kjøretøy blir dømt for uaktsomt drap, og idømt yrkesforbud i inntil tre år i slike tilfeller. NLF har derfor bedt om et møte med justisminister Knut Storberget, der vi vil foreslå endringer i lov og forskrift.