NLF med i ny EU-allianse

Slutter seg til DTL og SÅ i Brussel. - Nå kan vi jobbe mer effektivt i EU-systemet, sier NLFs administrerende direktør, Olav Slaatsveen.

Olav Slaatsveen

Olav Slaatsveen

Publisert Oppdatert

Danskene har vært der siden 2001. Svenskene kastet seg på lasset for to år siden - og nå tilsluttes altså NLF til Dansk Transport og Logistiks (DTL) EU-kontor i Brussel.

Totalt har de tilsammen ca. 16000 transportvirksomheter i ryggen, noe som ifølge DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, gjør dem godt styrket til å påvirke beslutningsprosessen i EU.

Han forteller at danskene riktignok ble lyttet godt til da de sto alene, men at da Sveriges Åkeriföretag med sine 9000 medlemmer kom inn i bildet, sto de langt sterkere. Med NLFs 4000 medlemmer er mulighetene større enn noengang.

- Det er viktig for våre virksomheter at vi har en sterk stemme i EU. Mange av beslutningene som blir tatt i EU påvirker oss i skandinavia, forteller Østergaard.

NLFs administrerende direktør Olav Slaatsveen er naturlig nok også meget glad for at avtalen er klar:

- Vi ser denne alliansen som en god mulighet til å øke innflytelsen i EU, og det vil bety at NLF kommer til å jobbe mer målrettet og effektivt i systemet, forteller han i en presseuttalelse.

- Norske lastebileiere har en særskilt utfordring ved at Norge ikke er EU-medlem, samtidig som de skal følge EUs regelverk. Vårt gode forhold til DTL betyr at vi nå kan jobbe sammen om mange viktige saker i EU med betydning for transporten i Norge, avslutter Slaatsveen.

De nordiske landene har allerede en god tradisjon for samarbeid når det gjelder spørsmål om europeisk transportpolitikk gjennom samarbeidet Nordisk Lastbil Union (NLU) som består av DTL i Danmark, SÅ i Sverige, NLF i Norge og SKAL i Finland.

Sammen har de jobbet bl.a. i kabotasjespørsmålet.

Nå blir det hele brakt opp et plan for Norges del. På EU-kontoret sitter i dag to medarbeidere som jobber for den nye alliansen. Vi tipper de ikke blir arbeidsledige med det første.