NLF omorganiserer

Norges Lastebileier-Forbund deler virksomheten inn i tre nye avdelinger. Det medfører samtidig noe omrokering i deler av administrasjonen.

NLFs Administrerende direktør Gier A. Mo skal være ordstyrer under politkerdebatten i kveld.

NLFs Administrerende direktør Gier A. Mo skal være ordstyrer under politkerdebatten i kveld.

Publisert Oppdatert

De etablerer en ny næringspolitisk avdeling med Robert Aksnes som leder. Han var tidligere juridisk direktør. Videre gjenopprettes en internasjonal avdeling under ledelse av viseadm. direktør Jan-Terje Menzoni.

Tidligere var dette en virksomhet som ble ledet av Jan Mejlænder-Larsen, som pensjonerte seg for en tid siden. Utover dette er forbundet i ferd med å etablere en ny markedsavdeling, men lederstillingen er foreløpig ubesatt.

På informasjonssektoren overtar adm. direktør rollen som ansvarlig redaktør for NLF's tidsskrift BNT etter Arild W. Johansen, som fratrer i nærmeste framtid. Samtidig skifter BNT navn til NLF Magasinet.