NLF reagerer på prisjustering

– Vi registrerer at regjeringen ikke tar situasjonen i lastebilnæringen på alvor, sier adm. direktør Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund.

Publisert Oppdatert

Regjeringens forslag om å prisjustere autodieselavgiften bidrar ikke til å lette lastebilnæringens økonomiske situasjon.

- Vi registrerer at regjeringen ikke tar situasjonen i lastebilnæringen på alvor, sier adm. direktør Olav Slaatsveen i Norges Lastebileier-Forbund.

- Vi forventer at avgiftene settes ned.

- Mange lastebileiere sliter økonomisk i disse dager, fortsetter Slaatsveen.

- Vi hadde derfor forventet at regjeringen i denne situasjonen i det minste ville latt være å prisjustere avgiftene.

Politiske myndigheter har tidligere vist forståelse for at det er nødvendig at norsk lastebilnæring har mest mulig like konkurransevilkår med andre land. Denne forståelsen var medvirkende da det ble gjennomført kutt i dieselavgiften tidlig på 2000-tallet. - Nå ser det ikke ut til at våre politikere forstår alvoret, sier Slaatsveen.

- Våre konkurrenter kommer i større og større grad fra lavkostnadsland som Polen og de baltiske stater hvor dieselavgiftene ligger på et betydelig lavere nivå enn hos oss.

Norsk lastebilnæring er inne i et år preget av sterk turbulens. Kraftig økning i dieselprisen, økte dieselavgifter både 1. januar og 1. juli og økte bompengesatser, har medført betydelig økte kostnader. Det er krevende å få full kompensasjon for disse kostnadsøkningene. I lastebilnæringen er driftsmarginene lave og egenkapitalen begrenset. Økte drivstoffkostnader medfører derfor konkursfare i bransjen. Problemene forsterkes ytterligere av utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet og den generelt lavere omsetning i handelsnæringen og industrien. Den siste tids uro i finansmarkedene bidrar også til økte finanskostnader. Dette gjør situasjonen svært vanskelig for mange.