NLF-suksess i Østfold

- Dette er helt eventyrlig! Vi har 235 deltagere her i dag, det er det vi har plass til i konferansesalen, i tillegg har vi måttet si nei til nærmere 100 som også ville delta. Dette er det største arrangementet vi har arrangert i Østfold, bortsett fra NLFs Landsmøte, forteller Erik Graarud i NLF Østfold til TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert

NLF hadde satt sammen et i utgangspunktet bredt panel av eksperter. De påmeldte paneldeltakerne bestod av NLF-advokat Robert Aksnes, UPs Miljøpatrulje ved Øyvind Lislerud, Statens Vegvesen ved Hans Grynning og Johan Johnsen, samt Snorre Norstrand fra Arbeidstilsynet. Dessverre var ikke panelet fulltallig fra starten. Det var bare Aksnes og UPs Øyvind Lislerud som var med på hele dagen, mens Arbeidstilsynet kom langveisfra og ikk erakk fram før utpå dagen. Representantene fra Statens vegvesen kom ikke før de skulle holde sitt innlegg, et innlegg som for øvrig var dagens mest uengasjerte.

NLFs Robert Aksnes inviterte Politiet med på å gå alle ledd i transportkjeden nøye etter i sømmene.

- Med dagens regelverk er alle ledd ansvarlige, enten det er sjåfør, arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Jeg inviterer Politiet med på å "vaske trappa", og da må vi ikke begynne å vaske midt i trappa, vi må begynne på toppen og vaske nedover, sa Aksnes.

Øyvind Lislerud i UP var mer enn villig i å delta på trappevasken, men hadde jo et poeng.

- Jeg blir mer enn gjerne med på å vaske trappa fra toppen av, men til det trenger jeg hjelp. Vi kan ikke alltid lukte hva som ligger bak et lovbrudd vi avdekker hos en sjåfør. Da må vi få tips fra dere, sa Lislerud, som gjorde en hederlig innsats under kurset.

Også Snorre Norstrand hadde et strålende innlegg i Sarpsborg denne lørdagen. Ikk eminst fikk han applaus da han sa at Arbeidstilsynet ikke var opptatt av bøtelegging og anmeldelse, i hvert fall ikke i utgangspunktet. I stedet var de opptatt av å jobbe forebyggende.

En drøm

- EU har uttalt at man skal bruke et saklig skjønn ved kontroll av kjøre- og hviletid. Det virker dessverre ikke som om dette er tilfelle ved alle kontroller, sa Aksnes.

Han gjorde også et nummer av at kjøre- og hviletidsbestemmelsene faktisk åpner for at det unntaksvis er tillatt å ha avbrutt døgnhvil, hvis bilen står i veien ved en terminal, langs veien eller på en parkeringsplass. Dette er jeg ikke så sikker på at Statens vegvesen har fått med seg. Vi i redaksjonen vet om flere tilfeller der sjåfører har blitt anmeldt for slike forhold. Nok en gang vil jeg oppfordre til å nekte å vedta et forelegg dersom man er uenig i dette.

- Å ha et slikt avbrudd i døgnhvilen en gang i mellom ser jeg ikke på som et problem. Som småbarnsfar må jeg si at det er en drømmesituasjon å sove 3 - 4 timer, for så å bli vekket et kvarters tid, før man igjen faller i søvn, sa Aksnes til forsamlingen.

Pauseinnslaget under kurset i Sarpsborg stod to legendariske herrer for. Det var Tore Sam Sørensen og Harding Roberg fra Norsk Veteransjåførforening. De holdt et svært underholdende foredrag, med tilhørende bildeframvisning, fra sine eventyrlige sjåførkarrierer. Hovedvekta var naturlig nok lagt på de mange turene med Bandar Abbas Express de kjørte for Johan Evensen i Sandefjord. Tore Sam Sørensen hadde rekorden med 17 døgn tur retur, noe som betyr at han satt bak rattet mer enn 20 timer i døgnet. Under seansen i Sarpsborg, ba veteranene om amnesti for sine "f orbrytelser", noe som øyeblikkelig ble innvilget av UPs representant.

At behovet for slike arrangementer som NLF avholdt i Sarpsborg, er til stede er det ingen tvil om. Skulle jeg ønsket meg noe annerledes hadde det vært mer tid til spørsmål og svar, samt at alle paneldeltagerne var på plass hele dagen.