Lastebilleveranser første halvår 2012

Noe ned for Volvo

Volvo Trucks leverte globalt 52 473 lastebiler under årets første halvår, en nedgang på 4 % sammenliknet med tilsvarende periode i 2011.

Publisert Oppdatert

Leveransene til Europa utgjorde 21 816 lastebiler til og med juni, noe som vil si en nedgang på 8 % sammenlignet med samme periode i 2011. Etterspørselen i det europeiske lastebil-markedet varierer betraktelig mellom ulike regioner. I Sør-Europa fortsetter etterspørselen å avta, og dette har spredt seg til det franske markedet. I Sentral- og Nord-Europa er etterspørselen mer stabil, mens det fortsetter å vokse i Russland. I Øst-Europa økte leveransene med 9 % til 7 368 lastebiler under første halvår.

Leveransene til Nord-Amerika utgjorde 13 521 lastebiler første halvår, en økning på 27 % sammenlignet med samme periode i 2011. Etterspørselen drives av et kontinuerlig behov for å erstatte eldre kjøretøyflåter.

I Sør-Amerika leverte Volvo Trucks totalt 8 904 lastebiler til og med juni, en nedgang på 25 % sammenlignet med samme periode i 2011. Lastebil-virksomheten i Brasil har fortsatt å være negativt grunnet innføringen av nye utslippsregler for tunge kjøretøy produsert fra 1. januar 2012. Markedet har også vært rammet av en svekkelse i den brasilianske økonomien.

I det asiatiske markedet var leveransene 5 182 lastebiler under årets første halvår, en reduksjon på 20 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2011.

I Norge hadde Volvo første halvår 750 registreringer på over 16 tonn, mot 621 registreringer for samme periode i fjor. Det vil si en oppgang på 20,8 %.

Markedsandelen merkefordelt fortoner seg slik: Volvo 37,6 %, Scania 35,1 %, Mercedez-Benz 13 % og MAN 8,2 %, DAF 2,7 % og andre 4,4 %.