Nok å jobbe med

Tradisjonen tro inviterte NLF fagpressen til et pressetreff nylig. Her gikk de gjennom året som har gått, samt satte fokus på de mange viktige sakene de jobber videre med. At det er nok å ta tak i for lastebileiernes organisasjon, er det ingen tvil om, ikke minst jobben med å øke antall medlemsbedrifter.

Forbundsleder Per Madsen i NLF satser på å ha ny direktør innen mai.

Forbundsleder Per Madsen i NLF satser på å ha ny direktør innen mai.

Publisert Oppdatert

-Etter landsmøtet i fjor har vi jobbet for å øke antall medlemmer, og målet er 5000 i løpet av 2012. Det er et ambisiøst mål som vi tror det blir vanskelig å nå. Pr. i dag har vi 4000 medlemmer og med de tøffe tidene bransjen har vært igjennom de siste årene klarer vi å opprettholde medlemstallet, men ikke øke det. Det kommer stadig nye medlemmer til, men vi mister en del også i forbindelse med konkurser, sammenslåinger og lignende, forteller Olav Slaatsveen, administrerende direktør I NLF.

NLFs 4000 medlemmer eier ca. 15.000 nyttekjøretøyer og en stor andel av medlemmene kan kalles småbedrifter. 66% av bedriftene har en til fem ansatte og gjennomsnittlig driftsresultat ligger på 5%, mens gjennomsnittlig egenkapital er 23%. Medlemsbedriftene har til sammen 20.000 sysselsatte og omsetter for 25 milliarder kroner. Organisasjonen er inndelt i syv regioner og har 10 distrikts- og regionsjefer, mens administrasjonen i Oslo har 22 ansatte.

-Vi har mange utfordringer i næringa. Ikke minst dette med lik konkurranse opptar oss. I dag konkurrerer vi mot mange utenlandske transportører. Her har vi utfordringer i forhold til betaling av bompenger. Mange av utlendingene betaler ikke for seg i bomringene og pengene er vanskelige å drive inn for bompengeselskapene. Fjellinjen avskriver 90% av de utestående beløpene til utlendinger som tap. Derfor er det svært viktig å få på plass en felles bombrikke for utenlandske og norske kjøretøy. Vi har fått aksept for vårt forslag hos myndighetene, men det tar for lang tid å få dette på plass. En annen utfordring er smugling av diesel. I dag kan man lovlig ta med seg 600 liter diesel inn i landet, men vi vet at mange utenlandske lastebiler har med seg mye mer. Her må det komme flere kontroller. Slik det er i dag, tror vi det er rimelig risikofritt å ha med for mye diesel, sier Slaatsveen.

Og når han først er inne på diesel kan NLF fortelle at Shell på Vaksdal selger mellom 20.000 og 25.000 liter avgiftsfri diesel i uka! Her ser det ut til at det er flere enn traktoreiere som tanker. NLF mener det må bli mindre tilgjengelig å kunne tanke avgiftsfritt og at myndighetene må intensivere kontrollene.

En annen stor utfordring er ulovlig kabotasjekjøring. Myndighetene har ikke nok fokus på dette, og kontrollmyndighetene mangler klare retningslinjer for hvordan man skal kontrollere det.

-Det er ikke krav om fraktbrev ved innenlands transporter, noe som gjør det vanskelig å kontrollere de som kjører kabotasje. Internasjonal transport er jo fritatt merverdiavgift, mens på nasjonal transport er det merverdiavgift. Ved ulovlig kabotasjekjøring taper staten store inntekter hvis det ikke betales mva., forklarer Slaatsveen, som ønsker at Norge snarest implementerer EUs forskrifter som omhandler kabotasje.

I tillegg til unndragelse av merverdiavgift og skatt, fører ulovlig kabotasje også til sosial dumping og er en stor trussel mot norske arbeidsplasser.

NLF kom også inn på prosjektet "På riktig side" som ble dratt i gang i forbindelse med alle ulykkene i Østerdalen. Effekten skal ha vært god og nå vurderer de om prosjektet skal utvides, i første omgang til strekningen mellom Kristiansand og Stavanger, samt på RV7.

-Vi tror den beste måten å profilere lastebilnæringa på en positiv måte, er å spisse budskapet mot trafikksikkerhet. Da er dette prosjektet et godt virkemiddel, legger forbundsleder Per Madsen til.

NLF har nemlig brukt en hel del penger på en profileringskampanje, blant annet med reklamespotter på radio og TV, men i følge en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup har denne kampanjen ikke ført til en signifikant bedring av omdømmet.

NLF har mer å bryne seg på enn skjeve konkurransevilkår. De har også mange saker som er av ren nasjonal karakter, ikke minst etterslepet på veivedlikeholdet her i landet. Her etterlyser de en klar plan fra myndighetene for hvordan man skal ta igjen dette etterslepet.

Ellers har de også utfordringer når det gjelder myndighetenes arbeid med et nytt regelverk når det gjelder mål og vekter på lastebiler og vogntog.

-Vi har mange medlemmer som sitter på gjerdet når det gjelder nyinvesteringer, i påvente av hvilke krav som kommer til for eksempel høyder. Det drar uendelig ut på tid, sier Madsen.

Noe som derimot er gledelig er forslaget til nye regler når det gjelder piggdekk på lastebiler. Forslaget fra myndighetene, som nå sendes ut på høring er meget akseptabelt, mener Madsen.

-Forslaget er å tillate 50 pigger pr. rullemeter, noe som betyr 170 - 180 pigger på et 22,5" dekk. Videre er det snakk om 6 grams pigger, som er mye mer stabilt enn 3 grams pigg. Regelverket er ganske likt det som Sverige og Finland har, men de kan bare ha 3 grams pigger. Myndighetene har tatt hensyn til vår påstand at vi har en helt annen topografi enn våre naboland, og derfor trenger 6 grams pigg, forklarer Madsen.