Nor Lines forbedrer tilbudet i Mo i Rana

Nor Lines AS åpner ny avdeling i Sandnessjøen og bedrer med dette selskapets totaltilbud i Nordland fylke.

Publisert Oppdatert

Endring av rutestrukturen medfører et forbedret fremføringstilbud til våre kunder i regionen, til tross for at regulære godsanløp i Mo i Rana faller bort. Dette skriver NorLines i en pressemelding til tungt.no.

Nor Lines AS - avd. Helgeland vil operere som hub for selskapets trafikker i regionen. Dette gir en kvalitetsmessig forbedring gjennom økt direkte fremføring av gods. Nor Lines AS kan nå gjennom økt frekvens av regulære anløp av godsskip og daglig anløp av Hurtigruten tilby direkte fremføring til / fra Danmark, Nederland, Tyskland og Polen i tillegg til sine anløp langs norskekysten.

Nor Lines vil anløpe Mo i Rana for prosjekt- og spesiallaster. Booking av denne type last skjer til ruteledelsen i Stavanger.