Norge best på barns trafikksikkerhet

Cirka 18 500 barn har omkommet i trafikken i EU det siste 10-året. Hvis alle land hadde vært like trafikksikre som Norge og Sverige kunne halvparten vært spart.

Publisert Oppdatert

Det har blitt mye tryggere å være barn i trafikken de siste ti årene viser en rapport fra European Transport Safety Council (ETSC) i Brussel. Her har man gjort en rangering av trafikksikkerheten for barn i EU-landene, formidler Trygg Trafikk på sine nettsider i dag.

I gjennomsnitt i EU omkommer hvert tiende barn som dør etter første leveår i trafikkulykker. Her kommer Norge best ut, hvor dette er dødsårsaken for fem prosent av barna.

Barnedødeligheten blir målt i antall per million innbyggere. I gjennomsnitt i EU omkommer 16 barn i trafikken per million inbyggere. Sverige har lavest barnedødelighet med 7,7, mens Norge følger hakket bak på 8,8. Verst står det til i Litauen hvor barna har nesten syv ganger høyere risiko for å bli drept i trafikken enn barn i Norge.