Norge har laveste snittfart

Hovedveiene i Norge har den laveste gjennomsnittsfarten på hovedveiene av 12 europeiske land.

Publisert Oppdatert

Det er konsulentselskapet Rambøll som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Undersøkelsen viser hvor lang tid det tar å reise på hovedveiene (de såkalte TERN-veiene) mellom de 5 - 7 største byene i hvert land. 12 land er med i undersøkelsen, som også ble utført i 2008.

Undersøkelsen viser at Norge nå har den laveste gjennomsnittshastigheten med bil målt i kilometer per time mellom byene som er med i undersøkelsen (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø), med 65 km/t. Raskest går det i Tyskland, og den tyske motorveistrekningen Hamburg-München topper listen med en snitthastighet på 113 km/t.

Byforbindelser i lavt befolkede områder i for eksempel Portugal og Finland har vesentlig høyere hastigheter enn i Norge. Mellom portugisiske Porto i nord og Faro i sør (hhv 240 000 og 41 000 innb.) er den gjennomsnittlige kjørefarten med bil på 101,1 km/t. I Finland er hastigheten mellom Helsingfors og Oulo i nord (omtrent på høyde med Bodø) på 83,8 km/t, økende fra 79,9 km/t i 2008.

Byforbindelser som går over fjellområdene i Østerrike og Sveits har en gjennomsnittligkjørefart som ligger i intervaller mellom 90 og vel 100 km/t.