Norgesfrakts konkurs

I 1990 etablert et knippe speditører Norgesfrakt AS med formål å betjene eierne og det øvrige markedet med landsdekkende innlandstransport. Da selskapet begjærte oppbud den 7. april var det Norsk Trailer Express – Nortrail og UPS SCS (Norway) som var eiere med henholdsvis ca. 90/10 prosents eierandel.

Publisert Oppdatert

Selskapet har hatt en omsetning de siste fire årene på mellom 45 og 55 mill. kroner. I 2008 var omsetningen på 49,5 mill. som ga et negativt resultat på 3,2 mill. før skatt. Resultatene for øvrig har vært positive, men marginale.

Norgesfrakt fikk en skikkelig smell i 1999 da terminalanlegget i Bispegaten brant ned til grunnen. Etter det etablerte de seg på Fornebu for senere å flytte til Alnabru.

De siste fire årene har Norgesfrakt hatt fire daglige ledere. Fra september i fjor var det Nier Spielberg som styrte selskapet.

Norgesfrakt var i henhold til sin transportplan landsdekkende på både stykk- og partigods. De hadde en rekke transportører, som har måttet svelge større og mindre tap.